Second opinion

Second opinion, eller ny medicinsk bedömning, ska enligt patientlagen vara en möjlighet för de som har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom.

Tecknad bild av barn och vuxen som sitter i fåtöljer och pratar

Second opinion

Vi får ibland frågor och önskan om att få en ny bedömning eller utredning efter att en sådan redan har genomförts.

Vi erbjuder en ny medicinsk bedömning eller omutredningar endast i vissa fall eftersom de flesta utredningar som genomförs inom BUP inte handlar om diagnoser som är direkt livshotande.

Det förekommer dock att vi genomför nya medicinska bedömningar och omutredningar. Det kan då till exempel handla om att det är ett tillstånd och en situation som är mycket allvarlig för patienten och att det finns oklarheter och önskemål om en ny bedömning. 

I andra fall kan det hända att symtomen efter en utredning förändras på ett oväntat sätt och inte längre verkar stämma överens med diagnosen. Om du är i en sådan situation kan det vara bra att prata med din behandlare och fråga hur ni bör gå vidare. Om du inte längre har en aktuell kontakt med BUP så ringer du till BUP En väg in för råd.

Senast ändrad 2021-04-06