Klagomål och synpunkter

Vi vill göra vårt bästa för att du ska få ett bra bemötande och en god och säker vård.

Trots det kan det hända att du av någon anledning inte är nöjd med den behandling eller det bemötande du får. Om det händer rekommenderar vi att du i första hand tar upp det med den personal ni är i kontakt med och i andra hand vänder dig direkt till chefen på mottagningen. 

Byta behandlare

Ibland får vi frågor om det är möjligt att byta behandlare. Det kan kännas svårt att öppna sig om jobbiga tankar och känslor samtidigt som det är viktigt att göra det för att du ska få rätt hjälp.

Det kan finnas många skäl till att det känns svårt att prata om det som du har sökt för. Om du får tanken att vilja byta behandlare så är det bra om du försöker prata om det. Det kan kännas svårt att ta upp det själv direkt med behandlaren men ta i så fall hjälp av din förälder. I de flesta fall går det att reda ut men ibland gör vi ett byte av behandlare när det behövs.

Om det inte skulle räcka med att tala med den lokala verksamheten kan du vända dig till:

Patientnämnden eller Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Framför klagomål

Om du inte är nöjd med talar du i första hand med:

  • Din behandlare
  • Prata med enhetschef
  • Prata med sektionschef
  • Prata med verksamhetschef
  • Patientnämnden
  • IVO

Patientvägledare

Du kan även vända dig med dina synpunkter eller klagomål till patientvägledaren i Stockholms läns sjukvårdsområde.

Skriv då ett brev, kom ihåg att ange dina kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig tillbaka. Vill du inte ha ett svar kan du skicka dina synpunkter anonymt.

Skicka brevet till: 

Stockholms läns sjukvårdsområde 
Patientvägledare
Box 45436
104 31 STOCKHOLM

Du kan också ringa till vår patientvägledare på telefon 08-123 400 40.