Delaktighet och samtycke

Som patient hos BUP Stockholm är man delaktig i sin vård. Man får bland annat göra en vårdplan tillsammans med sin behandlare. Det finns också forum för patienter och närstående.

Hur kan en vårdplan hjälpa mig?

Meningen med en vårdplan är att du ska veta vilka insatser som görs för dig, av vem, hur lång tid det kommer att ta och när det ska följas upp. Så länge du och din behandlare jobbar tillsammans för att saker ska bli bättre är chansen större att insatsen hjälper.

Tecknad bild av barn och vuxen som sitter i fåtöljer och pratar

Vad ska jag tänka på?

På första mötet träffar du din behandlare och ni pratar om det som är svårt eller jobbigt för dig. Då gör behandlaren en första bedömning av vilken hjälp som kan passa dig. Efter den bedömningen är det vanligt att ni tillsammans diskuterar möjliga insatser och gör en planering. Ni kommer att gå igenom:

 • vilka dina problem och behov är
 • vilka dina mål och delmål är
 • vilken eller vilka insatser som planeras
 • när insatsen ska följas upp.

Det ni kommit överens om skrivs in i vårdplanen som du får utskriven på papper. Det är bra om du sparar den så att du kan gå tillbaka och se vad ni har bestämt.

Om vårdplanen till exempel gäller tre möten för dig eller dina föräldrar kommer ni efter tre möten att göra en uppföljning för att se hur det har gått. Sedan bestämmer ni om ni vill fortsätta, avsluta insatsen eller göra något annat.

Tecknad bild av ung och vuxen som står och pratar

Hur går det till att göra en vårdplan?

På första mötet träffar du din behandlare och ni pratar om det som är svårt eller jobbigt för dig. Då gör behandlaren en första bedömning av vilken hjälp som kan passa dig. Efter den bedömningen är det vanligt att ni tillsammans diskuterar möjliga insatser och gör en planering.

Ni kommer att gå igenom:

 • vilka dina problem och behov är
 • vilka dina mål och delmål är
 • vilken eller vilka insatser som planeras
 • när insatsen ska följas upp.

Det ni kommit överens om skrivs in i vårdplanen som du får utskriven på papper. Det är bra om du sparar den så att du kan gå tillbaka och se vad ni har bestämt.

Om vårdplanen till exempel gäller tre möten för dig eller dina föräldrar kommer ni efter tre möten att göra en uppföljning för att se hur det har gått. Sedan bestämmer ni om ni vill fortsätta, avsluta insatsen eller göra något annat.

Tecknad bild av en ung person med flera vuxna runt ett bord

Alla patienter får en vårdplan

 • En vårdplan beskriver det du behöver hjälp med, planering och målet med BUP:s insatser. Vårdplanen gör du tillsammans med din behandlare och dina föräldrar eller andra vuxna som står dig nära. Syftet med vårdplanen är att göra det tydligt vilka insatser som planerats. I planen framgår också vem som är ansvarig för vad.
 • Vården som planeras för dig beskrivs i din vårdplan. Vårdplanen ger en samlad bild av dina behov, dina mål och de insatser du får.
Tecknad bild av två ungdomar som sitter på golvet och tecknar

Varför behövs en vårdplan?

 • En vårdplan beskriver det du behöver hjälp med, planering och målet med BUP:s insatser. Syftet med vårdplanen är att göra det tydligt vilka insatser som din behandlare och du har planerat. I planen framgår vem som är ansvarig för vad. Det är viktigt att du ska kunna vara delaktig i och få inflytande över din vård.
 • Du gör vårdplanen tillsammans med din behandlare och dina föräldrar eller andra vuxna som står dig nära. Den hjälp som du ska få kallas för insatser i vårdplanen. Det kan till exempel handla om att du ska gå på samtalsbehandling ett antal gånger i veckan. Eller så kan det handla om att göra en utredning eller något annat som kan hjälpa.

Senast ändrad 2020-12-11