Trygg och säker vård

Du ska kunna känna dig trygg hos oss. Därför har vi ett aktivt patientsäkerhetsarbete och vi jobbar också ständigt med att utveckla och förbättra vården. Din åsikt är viktig för oss och du är välkommen att när som helst lämna synpunkter på vården du får.

Patientsäkerhetsarbete

Patientsäkerhetslagen säger att vårdgivaren ska planera, leda, kontrollera och förebygga vårdskador så att en god vård kan erbjudas. Patienter och vårdnadshavare ska också ha möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet.

Inom BUP arbetar vi systematiskt med patientsäkerhet på olika sätt. Till exempel så genomför vi varje år riskronder där vi försöker identifiera olika möjliga risker för patienter som vi kan förebygga.

Om något väl händer så utreder vi alltid händelser och synpunkter som vi får in från patienter, vårdnadshavare eller våra vårdgrannar och samarbetspartner.

Tillsynsmyndighet för vården är Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Patientenkät

Varje år får några slumpvis utvalda patienter inom sjukvården i Region Stockholm en patientenkät hemskickad. Även om vi är tacksamma om du vill hjälpa oss genom att fylla i enkäten så förstår vi om det kanske inte passar bra för dig just då. Du kan alltid be din mottagning att bli undantagen från patientenkäten. 

Vi använder resultatet för att få återkoppling på vården som vi erbjuder och hitta vad vi gör bra och vad vi behöver bli bättre på.