Se filmen om BUP:s patientlöften

I en nyproducerad kortfilm lyfter Region Stockholm BUP:s patientlöften som är sammankopplade med barnkonventionen som är svensk lag sedan den 1 januari 2020.

Filmen beskriver barns rättigheter som patienter hos oss. Våra patientlöften kan du även läsa om i foldern Respekt som du hittar här på vår webbplats och på våra enheter.

Jennie Moberg och Janine Semius arbetar båda som brukarinflytandesamordnare (BISAM) hos oss på BUP. De betonar vikten av att barn och ungdomar känner till sina rättigheter.

– Genom filmen om patientlöftena hoppas vi att barn och unga ska bli mer medvetna om vilken typ av bemötande och behandling de har rätt att få.

Illustrationen visar våra patientlöften. 

Se filmen här!

Tecknad bild av en ung person som tittar åt sidan

Mer om våra patientlöften

Läs vårt reportage om hur vi arbetar med barnkonventionen och våra patientlöften.