Frågelådan stänger, men ny Fråga BUP tar över

Den 20 februari stängs BUP:s frågelåda, där unga har kunnat ställa frågor anonymt. Nu ersätts tjänsten av Fråga BUP via appen Alltid öppet. Anna Schwarz är projektledare för Fråga BUP och svarar här på några frågor om förändringen.

Frågor och svar om nya Fråga BUP

Varför stänger ni frågelådan som har funnits i många år?

Det handlar främst om patientsäkerhet och ansvar från vår sida. Vi har fått in frågor om allvarlig psykiatrisk problematik som vi sedan inte har haft möjlighet att följa upp på grund av att frågeställarna har varit anonyma.

Från och med den 20 februari kan barn och unga i stället ställa frågor i appen Alltid öppet. Varför gör ni en sådan förändring?

Framför allt för att kunna hjälpa patienterna till en vårdkontakt om det behövs. Vi vill kunna fånga upp de personer som har ett vårdbehov och hjälpa dem framåt. Genom att de identifierar sig med mobilt bank-id eller Freja e-id plus har vi möjlighet att kontakta dem om det skulle behövas.

Varför kan man inte vara anonym när man kontaktar Fråga BUP?

BUP:s uppdrag är att hjälpa barn och unga med svår barnpsykiatrisk problematik. Det är inte möjligt i en anonym frågefunktion. Men möjligheten att få vara anonym när man tar kontakt finns exempelvis hos organisationen Bris, som har möjlighet att besvara anonyma frågor direkt dygnet runt. Det går även fortsättningsvis att vara anonym när man kontaktar BUP En väg in, som är den gemensamma ingången för unga och vårdnadshavare som vill ta en första kontakt med oss.

Vilka fördelar ser du med denna förändring?

De som kontaktar Fråga BUP tas emot på ett mer tryggt, patientsäkert och ansvarsfullt sätt. Vi vill kunna ta ansvar för dem som behöver barnpsykiatrisk vård. Dessutom får alla personliga svar, vilket inte var möjligt med Frågelådan.

Om man snabbt behöver komma i kontakt med BUP, hur gör man då?

Ingenting förändras på så sätt. Precis som förut kan du alltid kontakta BUP En väg in för en första kontakt eller BUP-akuten om du behöver akut hjälp.

Här kan du också ställa frågor och ta kontakt

Om du vill vara anonym

Mejla, chatta eller ring till Bris - Barnens rätt i samhället. De har öppet varje dag, dygnet runt.

Kontakta andra stödföreningar

Hitta fler stödföreningar på sidan Patient- och intresseföreningar

Kontakta BUP

BUP En väg in
BUP Akuten

Publicerad 2023-01-26