BUP Stockholms farmakainstruktion är nu publicerad

Nu kan du som är förskrivare få tillgång till BUP Stockholms farmakainstruktion här på bup.se. Farmakainstruktionen är avsedd att vara ett stöd för läkare och sjuksköterskor, men även andra yrkesgrupper kan ha nytta av den.

Pär Höglund är läkemedelsansvarig på BUP Stockholm och säger:

– En styrka i det här arbetet är farmakagruppens medlemmars specifika kompetens inom olika områden. Vi utgår från den vetenskapliga kompetens och kliniska erfarenhet som finns tillgänglig, och gör sedan förslag på behandlingar. Instruktionen är framför allt riktad till läkare och sjuksköterskor, men även andra vårdprofessioner kan ha nytta av informationen.

Du hittar Farmakainstruktionen här

Publicerad 2023-02-07