BUP Solnas patienter övergår till andra mottagningar i januari

BUP Solna stänger sin verksamhet vid årsskiftet. Patienter som bor i Solna kommer att få fortsatt vård på BUP Sollentuna, medan patienter som bor i andra områden får fortsatt vård på en annan mottagning inom BUP Stockholm tills den privata vårdgivaren Prima tar över uppdraget den 1 juli 2023.

Berörda patienter informeras per brev om vilken mottagning de fortsättningsvis kommer att tillhöra.

Läs om de pågående organisationsförändringarna inom BUP Stockholm, och hur de påverkar mottagningen i Solna

Gå in på BUP Sollentunas mottagningssida

Publicerad 2022-11-24