BIP Oro

BIP Oro är en studie som utvärderar effekten av internetförmedlad behandling för ungdomar i åldern 13-17 år med överdriven oro.

Vad är överdriven oro?

Att oroa sig är vanligt i alla åldrar och behöver inte vara något man behöver hjälp med. För vissa blir dock oron så stark och svår att kontrollera att oron i sig blir ett problem. Det kan t ex leda till att man får svårt att koncentrera sig, blir ledsen, irritabel eller nedstämd, eller får svårt att sova. Man kan också börja undvika sådant man egentligen skulle vilja göra eller fastna i att söka lugnande besked från andra eller kontrollera sådant som väcker oro. Då kan man behöva behandling för sin oro.

Hur går studien till?

Behandlingen som utvärderas i den här studien förmedlas helt över internet under åtta veckor. Ungdomen och vårdnadshavarna jobbar under dessa veckor självständigt med ett internetprogram för att hantera oron på ett nytt sätt med regelbundet stöd av en behandlare.

I studien jämför vi internetbehandling med att inte få behandling. Det innebär att ungdomarna som deltar i studien lottas till att antingen få behandlingen direkt eller att få vänta i 12 veckor innan man startar behandlingen. Vi jämför sedan de två grupperna med varandra för att se om behandlingsgruppen fick en större minskning i oro, nedstämdhet och ångest än den gruppen som fick vänta.

Om ni är intresserade av att delta i BIP Oro kan ungdomen eller vårdnadshavaren göra en intresseanmälan nedan. En behandlare kommer sedan att kontakta er för en kort telefonintervju. Om aktuellt, bokas det därefter en intervju med ungdomen och minst en vårdnadshavare, där det bestäms om BIP Oro kan passa för ungdomen. Denna intervju kan genomföras på distans via webbkamera eller per telefon.

Studien är ett samarbete mellan Barn- och ungdomspsykiatri, BUP, i Region Stockholm och Karolinska Institutet. Som deltagare i studien kommer ungdomen att räknas som patient vid BUP Stockholm, och kontakten kommer att journalföras enligt ordinarie kliniska rutiner.

Här finns riktad information till dig som patient och vårdnadshavare

Forskningspersonsinformation ungdom

Forskningspersonsinformation vårdnadshavare

Har du frågor?

Har du några frågor kan du ringa studiekoordinator/leg. psykolog Tove Wahlund på telefonnummer 08-123 521 86, alternativt skicka e-post till tove.wahlund@ki.se

Intresseanmälan

Just nu har vi paus för intresseanmälningar till studien "Internetförmedlad behandling för ungdomar med överdriven oro". Vi kommer att öppna anmälningsfunktionen igen den 2 augusti 2021.

Medarbetare i forskningsprojektet:

Erik Andersson, leg. psykolog, docent (huvudansvarig forskare)
Martina Nordh, leg. psykolog, med. dr.
Klara Olofsdotter Lauri, leg. psykolog, doktorand
Eva Serlachius, överläkare i barn- och ungdomspsykiatri, docent
Tove Wahlund, leg. psykolog, med. dr. (studiekoordinator)

 

Senast ändrad 2021-04-29