Studien IDA

IDA är en studie som utvärderar effekten av internetförmedlad behandling för ungdomar i åldern 13–17 år med depression.

Vad är depression?

Alla känner sig någon gång nere, ledsna och trötta. Ibland blir dock nedstämdheten så svår att den hindrar i vardagen, och då kan det handla om en depression. När man är deprimerad är det vanligt att inte ha lust att göra sådant som tidigare har varit roligt. Ofta drar man sig undan från vänner och aktiviteter och tillbringar mer tid för sig själv. Det är också vanligt att känna sig irriterad, ha svårt att sova och tänka att man är dålig. Då kan man behöva behandling för sin depression.

Hur går studien till?

Trots att depression är vanligt kan det kan det vara svårt att få tillgång till behandling. Det finns därför ett behov att göra behandling för depression mer tillgänglig. Ett sätt att hjälpa fler ungdomar med depression skulle kunna vara att erbjuda behandling via internet. Vi vet att internetförmedlad behandling fungerar för vuxna med depression. Därför vill vi nu göra en studie för att undersöka om internetförmedlad behandling är verksamt för att hjälpa ungdomar med depression.

Som deltagare i studien kommer ungdomen att lottas till en av tre olika typer av behandlingar för depression – internetförmedlad behandling med behandlarstöd, internetförmedlad behandling utan behandlarstöd eller behandling via den vanliga vården för barn och unga med psykisk ohälsa.

Internetbehandlingen förmedlas helt över internet under tio veckor. Ungdomen och vårdnadshavarna jobbar under dessa veckor självständigt med ett behandlingsprogram för att lära sig bryta depressionen. Om man istället lottas till vanlig vård skriver vi en remis till en mottagning för barn och unga med psykisk ohälsa där ni bor.

I studien ingår också att ungdom och vårdnadshavare kommer att bli intervjuade och få svara på enkätfrågor både innan, under tiden och direkt efter behandlingsperioden. Vi kommer också att vilja intervjua er vid uppföljningsbesök 3 och 12 månader efter behandlingen för att höra hur det blev sedan.

Om ni är intresserade av att delta i IDA kan ungdomen eller vårdnadshavaren göra en intresseanmälan – se nedan. En behandlare kommer sedan att kontakta er för en kort telefonintervju.Om det blir aktuellt, bokas det därefter en tre timmars intervju på plats på vår mottagning i Stockholm med ungdomen och minst en vårdnadshavare, där det bestäms om IDA kan passa för ungdomen

Forskningen är ett samarbete mellan barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Region Stockholm och Karolinska Institutet. Som deltagare i studien kommer ungdomen att räknas som patient vid BUP Stockholm, och kontakten kommer att journalföras enligt ordinarie kliniska rutiner.

Här finns mer information om studien till ungdomar och vårdnadshavare

Information till forskningspersoner
Information till vårdnadshavare

Intresseanmälan 

Studien är öppen för deltagare från hela Sverige. Anmäl dig till studien här.
Behandlingar startar löpande. 

Du som vårdgivare kan skicka remiss via Take Care till BUP Internetbehandling. Märk remissen med ”Studien IDA”. Om remissen skickar per post är adressen:

Studien IDA
BUP Internetbehandling
Gävlegatan 22A, plan 6
113 64 Stockholm

Har du frågor?

Välkommen att kontakta studiekoordinator och leg. psykolog Rebecca Grudin på telefonnummer 070-261 59 68, alternativt skicka e-post till rebecca.grudin@ki.se.

Medarbetare i forskningsprojektet

Eva Serlachius, överläkare, professor (huvudansvarig forskare)
Elsa Ahrin, leg. psykolog
Ocke Sandgren, PTP-psykolog
Anna Ohlis, barn- och ungdomspsykiatriker, med. dr
Vera Wachtmeister, leg. psykolog, assisterande koordinator
Lydia Peraza Aguiar, psykologstudent, forskningsassistent
David Mataix-Cols, professor
Johan Åhlén, leg. psykolog, fil. dr
Sarah Vigerland, leg. psykolog, med. dr
Fabian Lenhard, leg. psykolog, med. dr
Rebecca Grudin, leg. psykolog, doktorand, studiekoordinator
Jens Högström, leg psykolog, med. dr, "blind bedömare"
Karin Sundström, leg psykolog, "blind bedömare"
Viktor Eriksson, leg psykolog, "blind bedömare"