Fungerar internetbehandling?

Sedan starten 2010 har över 1 000 barn fått internetbehandling via Barninternetprojektet, BIP. BIP har testat internetbehandling för barn och ungdomar med ångest, tvångssyndrom, ont i magen, självskadebeteende och tics.

Sedan starten 2010 har över 1 000 barn fått internetbehandling via Barninternetprojektet, BIP. BIP har testat internetbehandling för barn och ungdomar med ångest, tvångssyndrom, ont i magen, självskadebeteende och tics.

Man kan säga att ungefär hälften blir hjälpta av internetbehandling och de flesta som gjort den är nöjda och tycker att den har varit till stor hjälp.

Läs mer om resultatet av BIP:s studier i de publicerade vetenskapliga artiklarna nedan:

BIP Ångest

I projektet BIP Ångest har behandling för barn med något av de fem vanligaste ångestsyndromen utvärderats – generaliserat ångestsyndrom, GAD, social ångest, separationsångest, paniksyndrom och specifika fobier. Det har gjorts en pilotstudie och två kontrollerade studier. Behandling för barn och ungdomar med ångestsyndrom har också utvärderats i samarbete med BUP i Östersund.

Behandlingarna har under 2019 implementerats på enheten BUP Internetbehandling.

Vetenskapliga artiklar

Internet-delivered cognitive behavioural therapy for children with anxiety disorders: A randomised controlled trial

Internet-Delivered CBT for Children with Specific Phobia: A Pilot Study

Attitudes towards the use of computerized cognitive behavior therapy (cCBT) with children and adolescents: A survey among Swedish mental health professionals

Long-term outcomes and predictors of internet-delivered cognitive behavioral therapy for childhood anxiety disorders

Implementation of internet-delivered CBT for children with anxiety disorders in a rural area: A feasibility trial

Therapist-guided internet-delivered cognitive–behavioural therapy supplemented with group exposure sessions for adolescents with social anxiety disorder: a feasibility trial

Efficacy and cost-effectiveness of therapist-guided internet cognitive behavioural therapy for paediatric anxiety disorders: a single-centre, single-blind, randomised controlled trial

BIP Tvångssyndrom

I projektet BIP Tvångssyndrom har specifik behandling för barn och ungdomar med tvångssyndrom utvärderats. Det har gjorts två pilotstudier och en kontrollerad studie. Det pågår också en stor studie i samarbete med BUP i Göteborg där internetbehandling jämförs med ordinarie behandling på en BUP mottagning.

Vetenskapliga artiklar

Internet-Delivered Cognitive Behavior Therapy for Adolescents with Obsessive-Compulsive Disorder: An Open Trial

Therapist-Guided, Internet-Delivered Cognitive-Behavioral Therapy for Adolescents With Obsessive-Compulsive Disorder: A Randomized Controlled Trial

"On My Own, but Not Alone" - Adolescents' Experiences of Internet-Delivered Cognitive Behavior Therapy for Obsessive-Compulsive Disorder

Internet-delivered cognitive behavioural therapy for young children with obsessive–compulsive disorder: development and initial evaluation of the BIP OCD Junior programme

BIP Ont i magen

Projektet BIP Ont i magen har utvärderat behandling för barn och ungdomar som har ont i magen utan att det finns någon kroppslig förklaring till symtomen. Det kan till exempel vara att man har någon av diagnoserna irritable bowel syndrome, IBS, funtionell dyspepsi, FD, eller funktionell magsmäsrta, FAP. Det har gjorts fyra mindre studier och två större randomiserade kontrollerade studier.

Behandlingarna kommer under 2019/2020 att implementeras på enheten BUP Internetbehandling.

Vetenskapliga artiklar

Internet-delivered cognitive behavior therapy for adolescents with functional gastrointestinal disorders — An open trial

Internet-Delivered Cognitive Behavior Therapy for Adolescents With Irritable Bowel Syndrome: A Randomized Controlled Trial

Internet-Delivered Exposure-Based Cognitive-Behavioral Therapy for Adolescents With Functional Abdominal Pain or Functional Dyspepsia: A Feasibility Study

Exposure-Based Cognitive Behavior Therapy for Children with Abdominal Pain: A Pilot Trial

Clinical and Cost Effectiveness of Online Cognitive Behavioral Therapy in Children With Functional Abdominal Pain Disorders

Internet-Delivered Cognitive Behavioral Therapy for Children With Pain-Related Functional Gastrointestinal Disorders: Feasibility Study