Delta i studier

På den här sidan kan du läsa om våra pågående studier och hur du anmäler intresse för att delta.

Pågående studier som söker deltagare

BIP Oro

BIP Oro är en studie som utvärderar effekten av internetförmedlad behandling för ungdomar i åldern 13–17 år med överdriven oro. Läs mer och anmäl dig till studien här.

Social uppmärksamhet

SoFT Eye är en studie som undersöker hur ungdomar tittar på och uppmärksammar bilder av ansikten och olika föremål. Vi gör den här studien för att förstå mer om hur social uppmärksamhet skiljer sig åt mellan ungdomar med autismspektrumtillstånd, ungdomar med social ångest och ungdomar som varken har autismspektrumtillstånd eller social ångest. Läs mer och anmäl dig till studien här.

Senast ändrad 2021-05-25