Delta i studier

Läs om våra pågående studier och hur man kan anmäla intresse.

Pågående studier som söker deltagare

Social uppmärksamhet

SoFT Eye är en studie som undersöker hur ungdomar tittar på och uppmärksammar bilder av ansikten och olika föremål. Vi gör den här studien för att förstå mer om hur social uppmärksamhet skiljer sig åt mellan ungdomar med autismspektrumtillstånd, ungdomar med social ångest och ungdomar som varken har autismspektrumtillstånd eller social ångest.

Läs mer och anmäl dig till studien

BIP TIC

BIP TIC arbetar med att utveckla och utvärdera internetförmedlad beteendeterapi för barn och ungdomar i åldern 9 till 17 år med Tourettes syndrom eller ihållande (kroniska) motoriska eller vokala tics.

Läs mer och anmäl dig till studien