När du ska besöka oss

Har du ett inbokat besök på någon av våra mottagningar? Då kan det vara bra att veta att vi följer de rekommendationer som råder för att minska risken för smittspridning i våra lokaler.

Kontakta oss om du får förkylningssymtom

Om du har förkylningssymtom, även lindriga sådana, kontakta mottagningen. Då kan vi boka om tiden eller eventuellt omvandla den till ett videomöte. Om du har träffat någon som är sjuk i covid-19 ber vi dig att avvakta i 14 dagar innan du besöker någon av våra öppenvårdsmottagningar. 

Om möjligt bara en vårdnadshavare

Kom gärna endast en vårdnadshavare, om det går. Medföljande får inte ha några luftvägssymtom.

I väntrummet

När du sitter i väntrummet ber vi dig under rådande omständigheter att sitta på anvisad plats tills det är din tur. 

Munskydd

Vi ber dig att använda munskydd när du besöker oss. Har du inte något med dig, finns det alltid munskydd på våra mottagningar.

Tvätta händerna ofta

Håll avstånd till andra, tvätta händerna ofta och stanna hemma, även om du bara känner dig ”lite förkyld”.

Om du blir allvarligt sjuk

Covid-19 påminner om influensa med feber och hosta. De flesta som får symtomen blir lindrigt sjuka. För att undvika ökad smittspridning är det viktigt att du stannar hemma även vid lindriga förkylningssymtom.

Om du blir allvarligt sjuk med andningssvårigheter eller feber och hosta, kontakta 1177 för att få råd.

Publicerad: 2020-11-06