Vilka jobbar på BUP?

I vårt arbete utgår vi från att man måste förstå oss människor utifrån flera perspektiv och att våra förutsättningar för att utveckla hälsa eller ohälsa påverkas av såväl biologiska som sociala och psykologiska faktorer.

Vi har därför behandlare med olika kompetenser som kompletterar varandra. Våra psykologer, socionomer, läkare, skötare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och specialpedagoger med flera arbetar tillsammans. På så sätt får de som kommer till oss en vård som baserar sig på en sammanvägd bedömning utifrån våra behandlares respektive kunskap.

Många av våra medarbetare är vidareutbildade till psykoterapeuter och har lång erfarenhet av att möta barn, unga och deras föräldrar i behandlingsarbete.