Vilka åldrar jobbar BUP med?

Vi tar emot barn och unga från 0 och upp till och med 17 år.

När man fyller 18 år ska man vända sig till vuxenpsykiatrin. På några håll har man där särskilda verksamheter för "Unga vuxna" i åldrarna 18–20 år.

Vi erbjuder även stöd till blivande föräldrar när det finns en stark oro inför mötet med barnet som ska födas.

Föräldrar till små och späda barn kan vända sig till oss när de har svårt att hitta till den tillit till sig själva som de behöver för att kunna möta sitt barns behov av såväl närhet och självständighet. Eller när de är oroliga för barnets utveckling.