Vad händer när du ringer till BUP?

På våra mottagningar finns alltid någon som svarar i telefon mellan klockan 8 och 16 på vardagar.

Det är viktigt att man beskriver det problem man funderar över. Vi kommer att ställa frågor som gör det tydligt om det är ett problem som vi inom barn- och ungdomspsykiatrin kan hjälpa till med, eller om det finns någon annan verksamhet som kan ge bättre hjälp, till exempel elevhälsan, socialtjänsten, familjerådgivningen eller ungdomsmottagningen.

Om man bestämmer sig för att man vill göra ett besök, får man lämna lite fakta om adress, telefon, med mera. Är problemet inte överhängande, kan man få vänta några veckor på första besöket. Ibland gör vi upp om en tid direkt, ibland blir man uppringd senare eller får ett brev hem med en bokad tid. 

Det kan hända att man blir ombedd att fylla i frågeformulär inför första besöket. Det kan också hända att man blir ytterligare intervjuad per telefon om livssituationen och problemen.

Att söka hjälp är frivilligt. Om man tycker att ens frågor har besvarats så att det räcker för tillfället, kanske man tycker att det är onödigt att få tid för besök. Valet är ens eget. Om det under telefonsamtalet kommer fram allvarlig oro för att ett barn far illa, är vi skyldiga att kontakta socialtjänsten, så att de kan se till att barnet får de insatser det behöver.