När ska du ta kontakt med BUP?

Det finns inget enkelt svar på när man ska kontakta BUP. Om man känner sig orolig för sig själv eller sitt barn är det bra att försöka prata med någon om det.

Vad säger vänner och släkt? Vad säger personalen på förskola/skola? Är de också oroliga? Vilket stöd kan de erbjuda? Hur länge har problemen funnits? Vilka saker har man redan provat för att få det att fungera bättre? Går det att förstå det problematiska utifrån något som hänt? Kanske kan man tillsammans hitta en lösning.

Ibland hjälper det inte att prata på egen hand, det bara låser sig. En negativ spiral av oro och konflikter kan uppstå som är svår att bryta. Både barn och föräldrar kan börja känna en förtvivlan över att inte hitta några lösningar. I ett sådant läge kan man behöva söka professionell hjälp. När oron inte ger med sig eller vardagen inte längre fungerar är det definitivt dags att söka hjälp.

Barn, unga och deras föräldrar kan få stöd och behandling för psykiska besvär på vissa vårdcentraler i Stockholms län. Vårdcentralen kan också hjälpa till med vidare kontakter om man behöver mer stöd. Det kan till exempel vara hjälp med att vända sig till oss på BUP. Man kan också vända sig direkt till BUP.

Man kan ringa och rådgöra med oss. Vi kan tillsammans bedöma om problemet är sådant att vi inom barn- och ungdomspsykiatrin kan vara till hjälp, eller om det finns någon annan verksamhet som kan ge bättre stöd, till exempel BVC, elevhälsan, socialtjänsten, familjerådgivningen eller ungdomsmottagningen.