Hur kan det hjälpa att mötas och prata?

Vi som jobbar på BUP har utbildning och vana att leda samtal och genomföra dem så att de blir viktiga för de som är med. För den som kommer till oss och berättar om sin situation, svarar på frågor och lyssnar på andra kan samtalet ge nya perspektiv och tankar. Vi kan bidra med vår kunskap om hur vi människor fungerar och utvecklas och tillsammans kan man göra både problemen och lösningarna tydligare.

Att förklara i ord vad problemet är kan ibland vara svårt. Då tar vi ansvar för att hitta andra sätt att uttrycka sig på. Vi vet att det ofta tar ett tag innan ett förtroende byggts upp och man vågar visa fram sådant man vanligtvis bär inom sig. Vi är experter på att underlätta den processen.

Ibland behöver vi ta reda på mer om varför vissa saker ofta blir svåra för ett barn eller en tonåring. Då försöker vi kartlägga det genom att göra en utförligare bedömning. Sedan görs en planering tillsammans med familjen av vilka behandlingsinsatser som ska genomföras.