Hur går första besöket på BUP till?

Efter att man kontaktat oss bokar vi tid för det första besöket genom att ringa eller skicka ett brev. Det varierar vilka som är med vid det första besöket utifrån hur man beskrivit problemet. Ibland träffar vi bara föräldrarna, ibland är barnet det handlar om med, ibland träffar vi hela familjen.

När man kommer till mottagningen anmäler man sig i receptionen och får sedan sitta ner i väntrummet. Efter en stund kommer den eller de behandlare man ska träffa och tar en med till ett samtalsrum. En vanlig start på samtalet är att man får berätta varför man velat komma. Man berättar så mycket eller lite man vill. Vi skapar möjligheter för att viktiga saker kan bli sagda och tar ansvar för att alla får komma till tals. Vi anpassar samtalet och ger möjlighet till olika sätt att uttrycka sig utifrån vad som behövs. Barn berättar till exempel ofta bäst genom att visa, rita och leka.

Det första samtalet tar kanske en timme. Ibland lite kortare tid, ibland lite längre. Mot slutet bestämmer man om man vill träffas fler gånger eller inte.