Finns det specialiserade enheter inom BUP?

Vi har olika enheter som har specifik kompetens om särskilda problemområden eller diagnosgrupper som till exempel sexuella övergrepp, familjevåld, migrationsproblematik, uppgivenhetssymtom och självskadebeteende. Andra enheter har specialiserat sig på specifika behandlingsmetoder som till exempel dialektisk beteendeterapi (DBT).

De här specialmottagningarna utgör kunskapscentra inom sina respektive områden för hela vår organisation. Förutom att de erbjuder behandling ger de konsultation, handledning och utbildning till de övriga mottagningarna.

I Sachsska huset vid Södersjukhuset ligger BUP-kliniken. Här tar vi emot ungdomar med allvarliga psykiska svårigheter som djupa depressioner, självmordsförsök, svåra ätstörningar och psykotiska eller bipolära tillstånd. Man kan också få komma till BUP-kliniken när familjens alla resurser är uttömda och det brister i omsorgen om barnet. Det finns möjlighet till vård dygnet runt och vi har en akutmottagning som är öppen på kvällar, helger och nätter.

Vi har också en enhet med personal vars uppgift det är att vara psykiatriska konsulter vid de barnmedicinska klinikerna på sjukhusen i länet.

Man kan läsa mer om arbetet på våra specialenheter på varje enhets sida. Man når dem via Hitta mottagning.