Får alla som vill komma?

När vi ska prioritera tar vi i varje enskilt fall hänsyn till vilket problemet är och hur allvarligt det är. Vi tar också hänsyn till vilka resurser som finns i nätverket av människor runt den som söker hjälp.

På vissa vårdcentraler i Stockholms län kan barn och unga få stöd och behandling för psykiska besvär. Ibland kan vi på BUP hänvisa dit. Se en lista på vårdcentraler med mottagning för barn och unga med psykisk ohälsa på 1177 Vårdguidens webbplats.

Om problemet är akut – som vid självmordstankar, livshotande ätstörningar eller akuta psykotiska tillstånd – får man en tid samma dag. Vardagar mellan klockan 8 och 16 har de lokala mottagningarna tider för akutbesök. På kvällar, nätter och helger tar vår akutmottagning på Sachsgatan 10 vid Södersjukhuset över.

Beräkningar visar att cirka 15–20 % av alla barn behöver psykosocialt stöd under uppväxten. Vi på BUP möter 5 % av alla barn i länet och det är vår uppgift att se till att det är de barn och unga som har störst behov av just vår kompetens och våra insatser.