BUP Forsknings- och utvecklingscentrum

BUP Forsknings- och utvecklingscentrum är en sammanhållen resurs för forskning, utveckling och även utbildning inom BUP Stockholm.

De BUP-patienter som kliniskt behandlas på BUP FoU Centrum ingår i olika metodutvecklings- eller forskningsprojekt. Det finns för närvarande sex kliniska patientmottagningar knutna till metodutvecklings- och forskningsprojekt dit patienter självklart kan remitteras för vård. När vi inkluderar en patient i en studie eller utvecklingsprojekt så gör vi en vårdbegäran och upprättar en vårdplan, varpå patienten sedan är både patient och studiedeltagare vid BUP FoU Centrum.

Senast ändrad 2021-05-26