BUP:s enheter för forskning och utveckling

Det finns en nära koppling mellan forskning och vård. BUP Forsknings- och utvecklingscentrum är en sammanhållen resurs för forskning, utveckling och även utbildning inom BUP Stockholm.

Hos oss finns även BUP Internetbehandling, en mottagning som ger familjer psykologisk behandling över internet.