BUP Internetbehandling

BUP Internetbehandling är en mottagning som ger familjer psykologisk behandling över internet. Mottagningen erbjuder i nuläget internetbehandling för barn och ungdomar i åldrarna 7–17 med ångestsyndrom samt barn i åldrarna 8-12 med funktionella magsmärtor inklusive irritable bowel syndrome (IBS).

För vem?

Alla barn kan vara rädda eller oroliga eller ha problem med magen, men för vissa barn blir problemen så stora att barnet undviker saker eller situationer i skolan, på fritiden, eller med kompisar. Om barnets rädsla, oro eller magsymtom begränsar barnets och familjens liv, är det viktigt att få behandling.

BUP Internetbehandling erbjuder ett tolv veckors behandlingsprogram för barn och ungdomar (ca 7–17 år) med ångest och oro. För barn (8-12 år) med funktionella magsmärtor erbjuder BUP Internetbehandling ett tio veckors behandlingsprogram. Programmen bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT), en terapiform där familjen systematiskt arbetar mot tydliga mål.

Funktionella magsmärtor (inklusive IBS) innebär smärta och andra magsymtom utan att det finns någon tydlig kroppslig förklaring till symtomen.

Vad är internetbehandling?  

Att arbeta med en internetbehandling påminner om att arbeta med en självhjälpsbok. Barn och föräldrar får tillgång till material som ligger på nätet. Varje vecka öppnas ett nytt kapitel som familjen arbetar med. Ett kapitel kan innehålla texter, filmer och frågor att besvara. Informationen i materialet lägger grunden till den absolut viktigaste delen av behandlingen - att barnet och föräldrarna övar på att göra saker annorlunda i sin vardag.

En familj som genomgår en internetbehandling bör räkna med att avsätta minst tre timmar varje vecka för att genomföra behandlingen.

Under arbetet med internetbehandlingen har familjen kontakt med en behandlare, via en plattform på nätet. Behandlaren läser det barnet och föräldrarna skriver och svarar på frågor. Behandlaren finns där för att stötta och peppa familjen under behandlingen.

Att komma till oss

Familjer kan komma till BUP Internetbehandling genom remiss från öppenvården eller första linjen/primärvården. 

Barn med funktionella magsmärtor behöver utredas av läkare innan behandlingen. Den utredningen kan ske på barnets vårdcentral eller på en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning. Läkaren skickar sedan en remiss till oss och behöver också fylla i detta formulär.

Familjer som inte redan har kontakt på BUP kan även själva kontakta mottagningen om de är intresserade av internetbehandling. Detta gäller dock inte patienter med funktionella magsmärtor där vi behöver en remiss från början.

Via remiss

Familjer som redan har kontakt med BUP eller första linjen, där det finns en bedömning att internetförmedlad behandling skulle vara en lämplig insats, kallas till ett besök på mottagningen. Under detta besök får familjen mer information om vad det innebär att gå i en internetbehandling. Familjen kan då ta ställning till om de vill ha behandling över internet.

Kontakta själva

Familjer som själva tar kontakt med BUP Internetbehandling kommer först att intervjuas över telefon och sen kallas till ett längre bedömningsbesök på mottagningen. Under besöket genomför en psykolog en bred kartläggning av barnets aktuella problem och vad familjen vill ha hjälp med. Familjen får vid besöket även ytterligare information om arbetet med en internetbehandling.

Om psykologen, i samråd med teamet, bedömer att internetbehandling är en lämplig insats, och familjen är positiv, påbörjas internetbehandling vanligtvis inom en vecka. Om psykologen däremot inte anser att internetbehandling är en passande behandling, hjälper psykologen familjen vidare till lämplig behandlingsinsats.

Tekniska förutsättningar

För att genomföra behandlingen krävs det att både förälder och barn har Bank-id eller Freja eID plus. Detta för att kunna logga in och ta del av behandlingsmaterialet via 1177.se. De flesta banker erbjuder idag Bank-id för barn.

En ny enhet

BUP Internetbehandling är en ny specialenhet inom BUP som jobbar specifikt med att erbjuda internetförmedlad behandling. Enheten startade under vintern 2019/2020 och erbjuder till en början behandling för barn och ungdomar med rädsla, oro och/eller ångest. Under 2020 planerar BUP Internetbehandling att även starta upp behandling för barn med funktionella magsmärtor och barn och ungdomar med tvångssyndrom.

Utvärdering

I och med att internetbehandling är en ny behandlingsmetod inom BUP är det viktigt att kontinuerligt utvärdera behandlingen. Barn och föräldrar genomfört behandlingsprogram får därför fylla i skattningsformulär före, under och efter behandlingen. Vi är även anslutna till kvalitetsregistret SibeR. Mottagningen samlar även in familjernas synpunkter på behandlingen samt tips på förbättringar

Forskningen bakom BUP Internetbehandling

Behandlingen som erbjuds av BUP Internetbehandling har utvecklats inom Barninternetprojektet (BIP). BIP är ett samarbete mellan Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm och Karolinska Institutet som har pågått sedan 2010. Inom BIP har flera forskningsprojekt utvecklat och utvärderat internetbehandling för barn och ungdomar med olika problem. I takt med att programmen utvärderas, kommer mottagningen att kunna erbjuda barn och ungdomar flera olika program för internetbehandling. 

Läs mer om resultatet från forskningen här. 

Kontakt och öppettider till BUP Internetbehandling

Telefonnummer:
08-514 522 07

Öppettider:
Helgfri vardag klockan 8.00–16.45
Telefontider för egenanmälan: helgfri vardag klockan 9.15–16.00

Om du får förhinder och inte kan komma på din bokade tid – anmäl det via telefon till mottagningen så kan någon annan få din tid istället.

Adress:
Karolinska vägen 37A, uppgång QB, plan 5
171 64 Solna

Se på karta (Google maps)