BUP Specialenheter

BUP Specialenheter erbjuder behandling och diagnostik för särskilda patientgrupper, utvecklar metoder, föreläser och konsulterar.

Som patient kommer du oftast till en specialenhet via remiss från din lokala öppenvårdsmottagning.