Om BUP Neuropsykiatri

Den här informationen är avsedd för dig som har blivit erbjuden en neuropsykiatrisk utredning på BUP Stockholm.

BUP Neuropsykiatris uppdrag är att genomföra utredningar av barn och ungdomar där det finns symtom på adhd men där det initialt inte framkommer annan psykiatrisk samsjuklighet.

Om det under utredningens gång kommer fram att barnet har andra utredningsbehov, till exempel symtom på autism eller symtom av ångest eller depression som kan behöva vård på specialistnivå, utreds även de delarna.

Mottagningen erbjuder också medicinering till de barn och ungdomar som efter utredning får en adhd-diagnos men där det inte finns andra psykiatriska vårdbehov.

Om utredningen skulle utmynna i att man konstaterar ett behov av andra vårdinsatser remitteras patienten vidare.

Vi är en digifysisk öppenvårdsmottagning och vi arbetar i team med läkare, psykolog, sjuksköterska och medicinsk sekreterare.

Hur går en neuropsykiatrisk utredning till?

En utredning genomförs under några veckors tid och syftet är att ta ställning till om barnet eller ungdomen har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, såsom adhd, autism eller intellektuell funktionsnedsättning. En utredning kan utmynna i en eller flera diagnoser, men det förekommer också att man kommer fram till att problemen inte är nog stora eller av en sådan art att en diagnos kan ställas.

En förutsättning för att kunna göra en tillförlitlig utredning är att det finns information om och beskrivningar av barnets symtom och svårigheter från olika källor – till exempel från förskola, skola, fritids och vårdnadshavare.

Skolmiljön är ofta den miljö där barnets neuropsykiatriska symtom visar sig tydligast. Därför behövs det en pedagogisk kartläggning från skolan som beskriver hur barnet fungerar i skolmiljön och hur väl barnets lärmiljö är anpassad till barnets förutsättningar, vilka anpassningar som är gjorda, på vilka grunder dessa har gjorts och på vilket sätt de fungerat eller inte fungerat.

En utredning brukar oftast innefatta:

  • att både barn och vårdnadshavare fyller i skattningsformulär
  • intervju med vårdnadshavare
  • information från skola/förskola
  • besök hos psykolog
  • besök hos läkare
  • återföring av utredningen till barn och vårdnadshavare och, om så önskas, skola.

Behandling av adhd

Läkemedelsbehandling är en av de behandlingsinsatser som idag rekommenderas vid adhd. Det finns ett gott vetenskapligt stöd för att dessa läkemedel är säkra och effektiva. Det finns en rad olika läkemedel att tillgå som kan hjälpa till att förbättra kärnsymtomen ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. På vår mottagning finns specialistläkare och specialistsjuksköterskor som hjälper dig och ditt barn att hitta en optimal medicinering, och de följer sedan behandlingen över tid. En stor del av denna behandlingskontakt kan ske digitalt via appen ”Alltid Öppet”.

Vi erbjuder inte läkemedelsbehandling vid andra psykiatriska tillstånd än vid adhd.

Mottagningen för neuropsykiatri erbjuder ingen psykologisk behandling. För psykopedagogiska insatser hänvisas patienter och deras familjer till Adhd-center.

Att bli patient på BUP Neuropsykiatri

Alla patienter kommer till mottagningen via BUP En väg in. Det går bra att ringa dem på telefonnummer 08-123 524 50 för att få hjälp med bedömning och vägledning.

Kontakt

BUP Neuropsykiatri finns just nu på två adresser:

BUP Neuropsykiatri
Sachsgatan 10 C, Stockholm

BUP Neuropsykiatri Väst
Bågljusvägen 28
112 19 Stockholm

Tidsbokning

Pågående patienter kan kontakta mottagningarna helgfria vardagar från kl. 8.00–16.00 på det gemensamma telefonnumret 08-123 521 80.

Receptförnyelse och återbud via telesvar

Dygnet runt. Du kan även förnya recept, avboka besök och skicka meddelanden via 1177.se.

Akut vård

BUP Neuropsykiatri erbjuder ingen akut barnpsykiatrisk vård. Vid behov av akut barnpsykiatrisk vård på kvällar och helger, kontakta BUP Akutenhet på 08-123 669 00. På dagtid under vardagar kontaktas En väg in på 08-123 524 50.

Informationsansvarig: BUP Stockholm