Årsuppföljning av läkemedelsbehandling

Den här informationen är avsedd för dig som har blivit erbjuden läkemedelsbehandling av adhd på BUP Stockholm.

Årsuppföljning – så går det till

Vid årsuppföljningen utvärderar vi hur pågående adhd-medicinering fungerar, vilken effekt medicinen har och eventuella biverkningar. Vi bestämmer om medicineringen ska fortsätta oförändrad eller om justeringar/utsättning ska ske. Att årsuppföljning genomförs är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta förskriva medicin.

Frågeformulär

Innan besöket äger rum är det viktigt att du har fyllt i vissa frågeformulär. Du hittar dem antingen via din inloggning i 1177.se, alternativt via de inloggningsuppgifter som medföljer kallelsen.

En trygg och säker medicinering

Adhd-medicinering kräver regelbunden uppföljning för utvärdering och fysiska kontroller. Vid medicininsättning sker täta (1–2 veckors intervall) uppföljningar hos sjuksköterska, likaså vid dosjustering eller medicinbyte.

När allt fungerar bra kring barnet eller ungdomen och medicinen är välinställd, räcker det vanligtvis att komma till BUP på halvårsuppföljning och årsuppföljning. Medicinuppföljningar kan ske genom besök på mottagning, videobesök eller telefonkontakt.

Fysiska kontroller av vikt, längd, puls och blodtryck sker regelbundet i samband med uppföljning av adhd-medicinering.

Vid uppföljning på mottagningen görs kontroller under besöket. Vid digitala besök eller telefonuppföljning behöver du själv ombesörja att mottagningen får in de mätvärden som behövs. Kontroller kan göras i hemmet, via skolhälsovård eller primärvård. Diskutera gärna hemma hur vi kan följa vikt, längd, blodtryck och puls vid distansuppföljningar.

När du vill sköta de fysiska kontrollerna själv i hemmet

När puls och blodtryck mäts i hemmiljö kan värdena bli mer representativa för barnets eller ungdomens dagliga liv jämfört med mätningar tagna på en mottagning, då den stress som många upplever vid mottagningsbesök undviks. Många patienter och vårdnadshavare upplever en större bekvämlighet och känner sig mindre bundna till sjukvården när de själva kan anpassa tidpunkten för kontrollerna.

Att tänka på vid all form av mätning av puls och blodtryck i hemmet

 • Undvik att göra mätningen om du känner dig stressad eller har ont.
 • Standardisera mättillfället (ta vid ungefär samma tid) så gott det går för att få jämförbara värden.
 • Undvik kaffe, energidryck, tobak eller tyngre fysisk ansträngning 30 minuter före blodtrycksmätningen.
 • Vila minst 5 minuter under tystnad inför mätning.
 • Var tyst även under mätningen.
 • Förutom fysisk aktivitet är det bra om du undviker aktiviteter som är spännande och engagerande en halvtimme innan du ska mäta puls eller blodtryck.

Mäta pulsen

Genom att ta pulsen får du veta antalet hjärtslag per minut. Pulsens hastighet och styrka varierar hela tiden, utan att det är någon fara.

När du tar pulsen själv eller när någon tar pulsen på dig är det vanligt att använda fingrarna. Inga andra hjälpmedel behövs. Räkna pulsslagen under en hel minut när du tar pulsen.

Kontrollera din puls ungefär 2–3 timmar efter att du tagit din medicin.

Så tar du pulsen på dig själv

 • Lägg utsidan av din ena handled i den andra handens handflata.
 • Med hjälp av pekfingret och långfingret letar du reda på artären som går längs med underarmen på den sida av handleden där tummen sitter. Du kan också lägga pekfingret och långfingret mot artären utan att hålla runt handleden.
 • När du känner pulsen tydligt börjar du räkna pulsslagen samtidigt som du tar tid. Räkna under en hel minut – då är det antal slag per minut som du kommer fram till mer säkert.
 • Använd en klocka med tydlig sekundvisare när du tar pulsen.

Så tar du pulsen på någon annan

När du tar pulsen på någon annan gör du på samma sätt som när du tar pulsen på dig själv. Du ska inte känna med tummen eftersom det fingret har en ganska stor artär. Då finns det risk för att du känner dina egna pulsslag i stället för pulsen hos den person som du undersöker.

Är du osäker på hur du kontrollerar puls manuellt går det bra att använda en app som exempelvis: ”Heart Rate Free”.

Mäta blodtrycket

Blodtrycksvärdena varierar mycket beroende på vilken tid på dygnet som kontrollen genomförs. Försök därför att göra mätningarna vid samma tidpunkt. När blodtryck mäts i hemmet görs det med en automatisk blodtrycksmätare, och det är bra om barnet eller ungdomen får hjälp med detta av en vuxen.

Blodtrycksapparater

De flesta modeller är lätta att sköta. Man behöver bara trycka på en knapp och sedan läsa av resultatet på mätdosans display när mätningen är klar. Den mest pålitliga metoden, som därför rekommenderas vid hemblodtrycksmätning, är en mätare där manschetten placeras runt överarmen.

Om det är möjligt, använd en blodtrycksapparat som mäter i överarmen. Handledsmätare kan dock vara ett alternativ om det redan finns en sådan i hemmet, ta i så fall med den till din sjuksköterska för validering.

Apparater som mäter blodtrycket på fingret är inte tillförlitliga.

Undvik all form av fysisk aktivitet minst 30 minuter innan blodtrycket ska mätas.

Så mäts blodtrycket hemma

 • Sitt på en stol med stöd för ryggen och fötterna stadigt i golvet.
 • Blodtrycksmanschetten ska placeras direkt mot huden utan kläder under. Man ska få in ett finger mellan huden och manschetten.
 • Manschetten ska sitta på överarmen i höjd med mitten av bröstbenet, 2–3 centimeter ovanför armvecket.
 • Armen ska vara avslappnad och ligga med handflatan uppåt.
 • Gör 2 mätningar med minst 1 minuts mellanrum ungefär 2 timmar efter att du har tagit din adhd-medicin.
 • För att säkerställa korrekta värden tas alla mätningar tre gånger.
 • Anteckna mätvärdena och rapportera in dem till mottagningen.

Mäta vikt och längd

Mäta längden

Vid mätning av kroppslängd ska barnet eller ungdomen vara lättklädd och utan skor. Denne ska stå rakt, med fötterna intill varandra och låta armarna hänga längs sidorna med axlarna avslappnade och blicken riktad rakt fram. Uppsatt hår, hårspännen och snoddar som påverkar mätningen tas ur. Hälar, rumpa, skuldror och huvud ska ha kontakt med en vertikal yta, till exempel en vägg. Observera att det är viktigt att barnet inte svankar.

Mäta vikten

Använd om möjligt en digital våg för mer exakt vägning. Vägningen bör ske på en bestämd veckodag, vid ungefär samma tidpunkt – lämpligen på kvällen före sänggående.

Helst bör barnet eller ungdomen endast bära underkläder under vägningen, men en lättare klädsel fungerar – dock inte jeans och collegetröja.

Ta hjälp av skolhälsovården eller primärvården?

Om det är svårt att ordna med en blodtrycksmätning i hemmiljö och det är långt att ta sig till vår mottagning går det ofta att lösa med skolhälsovården. Ni kontaktar då själva skolsköterskan på aktuell skola och ber denna om hjälp. Om barnet eller ungdomen är ordinerad adhd-läkemedel även vid lunchtid kan ni få hjälp av skolhälsovården med att förvara och administrera medicinen. Det är vårdnadshavarnas ansvar att lämna över tydliga och enkla skriftliga anvisningar om läkemedelsdoser och andra vårdanvisningar samt kontaktuppgifter till ordinerande mottagning. Prata med din sjuksköterska för att få mer information.

Be din sjuksköterska om en egenvårdsblankett om skolhälsovården behöver kopplas in.

Förnya recept och hantera läkemedel

 • Fram tills att barnet fyller 18 år är det du som vårdnadshavare som ansvarar för säker förvaring och hantering av läkemedlen i hemmet.
 • När medicinen börjar ta slut ringer du 08-123 521 80 och väljer ”nytt recept” i menyvalet. Räkna med att det kan ta ungefär fem arbetsdagar innan receptet finns på apoteket.
 • Vi kan inte se hur mycket medicin som finns kvar i hemmet. Därför räknar vi på rimligheten i hur mycket som kan ha gått åt utifrån patientens dos och förskriver därefter.
 • På 1177 (1177.se) kan du se bokade tider och även avboka tider vid behov.

Att komma ihåg

 • Försök att ta medicinen samma tid varje dag. Ställ ett larm så den inte tas senare än klockan 10 – även om du fortsätter sova efteråt.
 • Det är inte farligt att idrotta på medicinen – du kan till och med prestera bättre.
 • Kom ihåg att äta regelbundet – även om du inte är hungrig. Försök också att äta mellanmål. Om du minskar för mycket i vikt kan du behöva sluta med din medicinering.
 • Om du får jobbiga biverkningar, sänk tillbaka till tidigare dosering.
 • De flesta biverkningar går över efter några veckors användning.
 • Gör inga dosökningar på egen hand utan prata först med din sjuksköterska.

Informationsansvarig: BUP Stockholm