BUP Konsultenhet

Konsultenheten ger konsultation till vårdpersonal samt barnpsykiatrisk specialistvård till barn och ungdomar som vårdas på barnmedicinsk klinik.

Uppdrag

Konsultenhetens uppdrag innebär att ge konsultation till vårdpersonal samt barnpsykiatrisk specialistvård till barn och ungdomar som vårdas på barnmedicinsk klinik, och där psykiatrisk och somatisk problematik interfererar.

I uppdraget ingår att möta barn och familjer i kris, som resultat av somatiskt trauma och/eller somatisk sjukdom, då krisens intensitet medför psykiatriska symtom hos barnet/ungdomen.

I uppdraget ingår även arbetet med bedömning och behandling av barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning och barn- och ungdomspsykiatrisk problematik.

Konsultenheten arbetar i nära samverkan med Ungdomsenheten och inom ramen för samarbetet på Ungdomsenheten tas ungdomar i åldern 13–17 år som blivit utsatta för våldtäkt emot för krisbemötande och stabilisering.

Remisser

Konsultenheten tar enbart emot remisser från läkare eller annan personal på barnklinikerna samt från Habilitering & Hälsa.

Kontakt och öppettider till BUP Konsultenhet

Telefonnummer:
08-123 520 80

Adress:
Jägargatan 20
118 67 Stockholm

Du kan också kontakta oss via 1177:s e-tjänster.

Till dig som är vårdgivare och remittent

Faxnummer: 08-123 640 41

Senast ändrad 2022-03-31