Mottagningen för OCD och relaterade tillstånd

I nuläget pågår studier och metodutvecklingsprojekt kring intensivbehandlingar för OCD, långtidsuppföljning och genetisk kartläggning av OCD och relaterade tillstånd, behandlingsstudier för BDD och tics och IKBT för OCD/ASD.

Patienter som är i behov av behandling och som är positiva till att vara med i studier och uppföljning kan aktualiseras på BUP FoU Centrum med remiss. Vi kan också i svårbedömda fall vara behjälpliga med telefonkonsultation eller sambedömning.

Diagnostiserad OCD med CY-BOCS över 16 poäng samt med

  • behov/önskemål av intensiv behandling med dagvård i en vecka eller
  • för de som inte har effekt av sedvanlig behandling eller
  • de som har behov av individualiserad behandling utöver det som stipuleras i processkartor.

Diagnostiserad BDD

Diagnostiserad trich-/dermatillomani där behandling för tillståndet är prioriterat framför annan eventuell samsjuklighet.

Diagnostiserat samlarsyndrom.

Diagnostiserade tics som förorsakar funktionsnedsättning och/eller lidande.

För att komma i kontakt med mottagningen, ring till BUP FoU Centrum: 08-123 522 20.

Kontakt och öppettider till Mottagningen för OCD och relaterade tillstånd

Telefonnummer:
08-123 522 20

Öppettider:
Helgfri vardag klockan 8.00–16.00

Om du får förhinder och inte kan komma på din bokade tid – anmäl det via telefon till mottagningen så kan någon annan få din tid istället.

Adress:
Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum
Gävlegatan 22, uppgång B, plan 8
113 30 Stockholm

Se på karta (Google maps)

Senast ändrad 2021-06-23