BUP OCD och relaterade tillstånd

I nuläget pågår studier och metodutvecklingsprojekt kring stegvis vård med IKBT som första insats vid OCD, intensivbehandlingar för OCD, IKBT vid BDD samt långtidsuppföljning av OCD och relaterade tillstånd.

Patienter som är i behov av behandling och som är positiva till att vara med i studier och uppföljning kan aktualiseras på BUP FoU centrum med remiss. Vi kan också i svårbedömda fall vara behjälpliga med telefonkonsultation och/eller sambedömning.

Följande patienter kan remitteras till BUP FoU, BUP OCD och relaterade tillstånd:

  • diagnostiserad OCD (tvångssyndrom)
  • diagnostiserad BDD (dysmorfofobi)
  • diagnostiserad trichotillomani
  • diagnostiserad dermatillomani
  • diagnostiserat samlarsyndrom
  • diagnostiserade tics som förorsakar funktionsnedsättning och/eller lidande.

För samtliga tillstånd gäller att insatser för tillståndet har bedömts prioriterat framför andra barnpsykiatriska insatser, alternativt att det finns en tydlig vårdplan för övriga insatser samt att man har bedömt att man kan samverka med parallella insatser.

Vi tar emot remisser gällande att hjälpa till med svåra differentialdiagnostiska bedömningar avseende ovanstående tillstånd.

För att komma i kontakt med mottagningen, ring till BUP FoU Centrum: 08-123 522 20.

För att göra en remiss till BUP OCD, använd vår remissmall.

Kontakt och öppettider till Mottagningen för OCD och relaterade tillstånd

Telefonnummer:
08-123 522 20

Öppettider:
Helgfri vardag klockan 8.00–16.00

Om du får förhinder och inte kan komma på din bokade tid – anmäl det via telefon till mottagningen så kan någon annan få din tid istället. Du kan också kontakta oss via 1177:s e-tjänster.

Adress:
Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum
Gävlegatan 22, uppgång B, plan 8
113 30 Stockholm

Se på karta (Google maps)

Till dig som är vårdgivare och remittent

Faxnummer: 08-123 498 14

Senast ändrad 2022-06-30