Mottagningen för könsinkongruens och könsdysfori, KID

Mottagningen för könsinkongruens och könsdysfori, KID, är en del av BUP Forsknings- och utvecklingscentrum. Vi tar emot barn och ungdomar på remiss från annan barnpsykiatrisk verksamhet (från hela Sverige) efter basutredning. Vi bedömer och utreder könsinkongruens och könsdysfori samt ger insatser till barn och ungdomar när det finns behov av detta.

Vi erbjuder barnpsykiatriska insatser i syfte att:

  • Skapa förutsättningar för att på egna villkor utforska sin könsidentitet
  • Ge färdighetsträning för att öka funktion och minska lidande
  • Öka acceptans och stöd från omgivningen

De individuella insatserna syftar inte till att på något sätt ändra den unges könsidentitet; könsidentiteten är en upplevelse som barnet/ungdomen äger. Vi strävar efter tidiga insatser för att skapa förutsättningar för den unge att på egna villkor, med stöd från sin omgivning, förstå mer om sin könsidentitet och för att kunna må bra.

Exempel på insatser

  • Utforskande samtal om könsidentitet, könsuttryck, social transition och sexualitet
  • Psykoedukation och kognitivt stöd kring könsidentitetsutveckling
  • Stöd till vårdnadshavare kring bemötande och anpassningar i vardagen
  • Färdighetsträning för att hantera sekundär ångest och nedstämdhet

Mottagningen KID samverkar bland annat med Barnendokrinmottagningen och ANOVA på Karolinska Universitetssjukhuset.

Läs mer om könsidentitet på bup.se

Kontakt och öppettider Mottagning för könsinkongruens och könsdysfori, KID

Telefonnummer:
08-123 522 20

Öppettider:
Helgfri vardag klockan 8.00–16.00

Om du får förhinder och inte kan komma på din bokade tid – anmäl det via telefon till mottagningen så kan någon annan få din tid istället.

Adress:
Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum
Gävlegatan 22, uppgång B, plan 8
113 30 Stockholm

Se på karta (Google maps)

Senast ändrad 2021-05-24