Mottagningen för KIND

Mottagningen för KIND är den kliniskt behandlande enheten inom KIND, Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet, som är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och undervisning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Centret är ett nära samarbete mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm.

Just nu bedrivs följande projekt på Mottagningen för KIND

KITE

Undersöker kognitiva inlärnings- och träningsmetoder som arbetsminnesträning och neurofeedback och metodernas effekter på kärnsymtomen vid ADHD. Över 200 barn och ungdomar i åldrarna 9-17 år med diagnos ADHD/ADD har deltagit i studien och rekryteringen är nu avslutad.

TRANSITION

Program för personer mellan 17 och 24 år med diagnos ADHD och/eller AST. Syftet med projektet är att ge stöd i övergången till vuxenlivet för att öka individens självständighet och delaktighet. För närvarande rekryteras inte nya deltagare till projektet inom BUP.

KONTAKT

Social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med autism (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning. Vi utbildar, certifierar och handleder även grupptränare för KONTAKT.

KONTAKT-grupper genomförs på Mottagningen för KIND regelbundet men i mån av resurser. Ambitionen är en grupp per termin. Intag sker genom remiss från annan BUP mottagning. Ni kan få mer information om KONTAKT i en film som skapats i ett samarbete mellan KIND och Nytida.

Social färdighetsträning i grupp - KONTAKT
Remissinstruktion och remisskriterier

Vänligen kontakta BUP FoU:s växel för att komma i kontakt med oss.

Neuropsykiatrisk utredning

Mottagningen arbetar med att göra breda neuropsykiatriska utredningar hos barn och ungdomar i åldrarna 2 till 18 år. Vi tar emot patienter som redan tillhör BUP öppenvård och där man gjort en första bedömning att tillräckliga indikationer för utredning föreligger i komplexa ärenden. För att remittera till oss krävs en överenskommelse mellan respektive enhetschefer. För närvarande tas inga remisser emot från lokala BUP öppenvårdsmottagningar. Mottagningen tar enbart emot patienter fördelade från BUPs ledningsgrupp.

För att komma i kontakt med mottagningen ring till BUP FoU Centrum: 08-123 522 20.

Handledningsuppdrag

Vi utför även handledning till andra vårdenheter. Vänligen kontakta BUP FoU:s växel för förfrågningar.Gå in på ki.se/kind för vidare information om respektive projekt och dess inklusion- och exklusionskriterier.

Kontakt och öppettider till Mottagning KIND

Telefonnummer:
08-123 522 20

Öppettider:
Helgfri vardag klockan 8.00–16.00

Om du får förhinder och inte kan komma på din bokade tid – anmäl det via telefon till mottagningen så kan någon annan få din tid istället.

Adress:
Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum
Gävlegatan 22, uppgång B, plan 8
113 30 Stockholm

Se på karta (Google maps)

Senast ändrad 2021-09-01