BUP KIND

BUP KIND är den kliniskt behandlande enheten inom KIND, Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet, som är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och undervisning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Centret är ett nära samarbete mellan Karolinska institutet och Region Stockholm.

Aktuella projekt

Just nu bedrivs följande projekt på BUP KIND:

KITE

Undersöker kognitiva inlärnings- och träningsmetoder som arbetsminnesträning och neurofeedback och metodernas effekter på kärnsymtomen vid ADHD. Över 200 barn och ungdomar i åldrarna 9–17 år med diagnos ADHD/ADD har deltagit i studien, och rekryteringen är nu avslutad.

TRANSITION

Program för personer mellan 17 och 24 år med diagnos ADHD och/eller AST. Syftet med projektet är att ge stöd i övergången till vuxenlivet för att öka individens självständighet och delaktighet. För närvarande rekryteras inte nya deltagare till projektet inom BUP.

KONTAKT

Social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med autism (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning. Vi utbildar, certifierar och handleder även grupptränare för KONTAKT.

KONTAKT-grupper hålls regelbundet på BUP KIND, men i mån av resurser. Ambitionen är en grupp per termin. Intag sker genom remiss från annan BUP-mottagning. Du kan få mer information om KONTAKT i en film som har skapats i ett samarbete mellan KIND och Nytida. Se filmen här.

Remissinstruktion och remisskriterier

Vänligen kontakta BUP FoU:s växel för att komma i kontakt med oss.

Neuropsykiatrisk utredning

Mottagningen arbetar med att göra breda neuropsykiatriska utredningar hos barn och ungdomar i åldrarna 2 till 18 år. Vi tar emot patienter som redan tillhör BUP öppenvård och där man gjort en första bedömning att tillräckliga indikationer för utredning föreligger i komplexa ärenden. För att remittera till oss krävs en överenskommelse mellan respektive enhetschefer. För närvarande tas inga remisser emot från BUP:s lokala öppenvårdsmottagningar. Mottagningen tar enbart emot patienter fördelade från BUP:s ledningsgrupp.

För att komma i kontakt med mottagningen, ring till BUP FoU Centrum: 08-123 522 20.

Handledningsuppdrag

Vi utför även handledning till andra vårdenheter. Vänligen kontakta BUP FoU:s växel för förfrågningar. Gå in på Karolinska institutets sida om KIND för att få mer information om respektive projekt och projektens inklusions- och exklusionskriterier.

Kontakt och öppettider till Mottagning KIND

Telefonnummer:
08-123 522 20

Öppettider:
Helgfri vardag klockan 8.00–16.00

För akut vård efter klockan 16.00, nätter och helger, kontakta BUP Akutenhet.

Om du får förhinder och inte kan komma på din bokade tid – anmäl det via telefon till mottagningen så kan någon annan få din tid istället. Du kan också kontakta oss via 1177:s e-tjänster.

Adress:
Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum
Gävlegatan 22, uppgång B, plan 8
113 30 Stockholm

Se på karta (Google maps)

Till dig som är vårdgivare och remittent

Faxnummer: 08-123 498 14

Senast ändrad 2022-06-30