BUP Internetbehandling

BUP Internetbehandling är en mottagning som ger familjer psykologisk behandling över internet. Mottagningen erbjuder i nuläget internetbehandling för barn och ungdomar i åldrarna 8–17 år med ångesttillstånd, tvångssyndrom och funktionella magsmärtor, inklusive irritable bowel syndrome (IBS).

Vad är internetbehandling?  

Att arbeta med en internetbehandling påminner om att arbeta med en självhjälpsbok. Barn och föräldrar får tillgång till material som ligger på nätet. Varje vecka öppnas ett nytt kapitel som familjen arbetar med. Ett kapitel kan innehålla texter, filmer och frågor att besvara. Informationen i materialet lägger grunden till den absolut viktigaste delen av behandlingen – att barnet och föräldrarna övar på att göra saker annorlunda i sin vardag.

En familj som genomgår en internetbehandling bör räkna med att avsätta minst tre timmar varje vecka för att genomföra behandlingen.

Under arbetet med internetbehandlingen har familjen kontakt med en behandlare via en plattform på nätet. Behandlaren läser det barnet och föräldrarna skriver och svarar på frågor. Behandlaren finns där för att stötta och peppa familjen under behandlingen.

För vem?

Alla barn kan vara rädda, oroliga, ha tvångstankar eller ha problem med magen, men för vissa barn blir problemen så stora att barnet undviker saker eller situationer i skolan, på fritiden, eller med kompisar. Om barnets rädsla, oro eller magsymtom begränsar barnets och familjens liv, är det viktigt att få behandling.

BUP Internetbehandling erbjuder ett tolv veckors behandlingsprogram för barn och ungdomar (8–17 år) med ångesttillstånd eller tvångssyndrom. För barn och ungdomar (8–17 år) med funktionella magsmärtor eller IBS erbjuder BUP Internetbehandling ett tio veckors behandlingsprogram. Programmen bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT), en terapiform där familjen systematiskt arbetar mot tydliga mål.

Här kan du läsa mer om ångesttillstånd och om tvångssyndrom. Vi har ingen internetbehandling för selektiv mutism. Funktionella magsmärtor (inklusive IBS) innebär smärta och andra magsymtom utan att det finns någon tydlig kroppslig förklaring till symtomen. Det kan du läsa mer om på Region Stockholms webbplats.

Att komma till oss

Ångesttillstånd och tvångssyndrom

Patienter med ångesttillstånd eller tvångssyndrom kan komma till BUP Internetbehandling genom remiss från BUP:s öppenvård, första linjen/primärvården eller elevhälsan. 

Familjer som inte redan har kontakt på BUP kan även själva kontakta mottagningen om de är intresserade av internetbehandling, via appen Alltid öppet. Ladda ner appen och leta upp mottagningen ”BUP Internetbehandling” i menyn ”Vårdenheter”. Välj det erbjudande som heter ”Intresseanmälan”. Har man kontakt med en vårdgivare i en annan region vill vi gärna att de skickar en remiss till oss.

Funktionella magsmärtor

Barn med funktionella magsmärtor behöver utredas av läkare före remiss och innan behandlingen påbörjas hos oss. Den utredningen kan ske på barnets vårdcentral eller på en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning. Barn med celiaki (glutenintolerans) eller inflammatorisk tarmsjukdom som även har funktionella magsmärtor kan få behandling om de andra tillstånden är välkontrollerade. Den somatiska läkaren avgör om det är lämpligt. 

Läkaren skickar sedan en remiss till oss och behöver antingen 

a) fylla i och skicka med det här formuläret  

b) i remissen skriva: ”Jag har genomfört en adekvat utredning enligt rekommendationer i VISS och bedömer att patienten har en smärtrelaterad funktionell magtarmsjukdom. Inga inflammatoriska sjukdomar föreligger.”

Första kontakten med oss

Via remiss

Familjer som redan har kontakt med BUP eller första linjen, och där det finns en bedömning att internetförmedlad behandling skulle vara en lämplig insats, kallas till ett besök på mottagningen. Under detta besök får familjen mer information om vad det innebär att gå i internetbehandling. Familjen kan då ta ställning till om de vill ha behandling över internet. 

Vi kommer också att göra en egen bedömning om vi tror att vår behandling kan passa just den här patienten.

Kontakta själva

Familjer kan själva ta kontakt med BUP Internetbehandling via appen Alltid öppet. Ladda ner appen och leta efter mottagningen ”BUP Internetbehandling” i menyn ”Vårdenheter”. Välj det erbjudande som heter ”Intresseanmälan”.

Vi kommer att ta ställning till intresseanmälan, och därefter ringer vi antingen upp via telefon eller så får familjen svar via appen. Om internetbehandling verkar passa kallas familjen till ett längre bedömningsbesök på mottagningen. Under besöket genomför en psykolog en bred kartläggning av barnets aktuella problem och vad familjen vill ha hjälp med. Familjen får vid besöket även ytterligare information om arbetet med en internetbehandling. Just nu har vi flera veckors väntetid till bedömningssamtalet.

Om psykologen, tillsammans med teamet, bedömer att internetbehandling är en lämplig insats, och familjen är positiv, påbörjas internetbehandling vanligtvis under den kommande veckan. Om psykologen däremot inte anser att internetbehandling är en passande behandling, hjälper psykologen familjen vidare till en lämplig behandlingsinsats.

Tekniska förutsättningar

För att genomföra behandlingen krävs det att både förälder och ungdom över 13 år har bank-id eller Freja e-id plus. Detta för att kunna logga in och ta del av behandlingsmaterialet via 1177.se. De flesta banker erbjuder i dag bank-id för ungdomar.

En ny enhet

BUP Internetbehandling är en relativt ny specialenhet inom BUP som jobbar specifikt med att erbjuda internetförmedlad behandling. Enheten startade i januari 2020 och erbjuder behandling för barn och ungdomar med rädsla, oro och/eller ångest samt för barn med funktionella magsmärtor. 

Utvärdering

I och med att internetbehandling är en ny behandlingsmetod inom BUP är det viktigt att kontinuerligt utvärdera behandlingen. Barn och föräldrar som påbörjar internetbehandling får därför fylla i skattningsformulär före, under och efter behandlingen. Vi är även anslutna till kvalitetsregistret SibeR. Mottagningen samlar även in familjernas synpunkter på behandlingen samt tips på förbättringar.

Forskning på BUP Internetbehandling

Alla patienter vid BUP Internetbehandling tillfrågas om de vill bidra till forskning kring hur behandlingarna fungerar. Forskningen innebär att frågeformulär som besvaras före, under och efter behandlingen får användas för att utvärdera hur behandlingen fungerar. Inget extra arbete krävs för att vara med i forskningen.

Resultaten av forskningen presenteras på gruppnivå (inte för enskilda personer) här på hemsidan och i vetenskapliga artiklar. Det är helt frivilligt att bidra till forskningen och påverkar inte den vård som erbjuds. Både vårdnadshavare och barn tackar ja eller nej till forskningen i behandlingsplattformen Stöd och behandling, och både barn och vårdnadshavare behöver tacka ja till forskningen för att en familj ska delta.

I forskningspersonsinformationen finns mer information om vad forskningen innebär för de som deltar:

Information för barn
Information för ungdomar
Information för vårdnadshavare

Forskningen bakom BUP Internetbehandling

Behandlingen som erbjuds av BUP Internetbehandling utvecklades inom Barninternetprojektet (BIP), ett samarbete mellan barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm och Karolinska institutet som startade 2010. Inom BIP har flera forskningsprojekt utvecklat och utvärderat internetbehandling för barn och ungdomar med olika problem. I takt med att programmen utvärderas, kommer mottagningen att kunna erbjuda barn och ungdomar flera olika program för internetbehandling. 

Läs mer om resultatet från forskningen här

Kontakt och öppettider till BUP Internetbehandling

Telefonnummer:
08-123 522 07

Öppettider:
Helgfri vardag klockan 8.00–16.45
Telefontider för egenanmälan: helgfri vardag klockan 9.15–16.00. Lunchstängt 11.45.12.45

Om du får förhinder och inte kan komma på din bokade tid – anmäl det via telefon till mottagningen så kan någon annan få din tid istället. Du kan också kontakta oss via 1177:s e-tjänster.

Adress:
Gävlegatan 22A, plan 6
113 64 Stockholm

Se på karta (Google maps)

Senast ändrad 2022-06-30