BUP Forskning och utveckling

Det finns fem kliniska patientmottagningar inom BUP Forsknings- och utvecklingscentrum, som är en sammanhållen resurs för forskning, utveckling och även utbildning på BUP Stockholm. På BUP finns även mottagningen BUP Internetbehandling.

De BUP-patienter som kliniskt behandlas på BUP FoU Centrum ingår i olika metodutvecklings- eller forskningsprojekt. Det finns för närvarande fem kliniska patientmottagningar knutna till metodutvecklings- och forskningsprojekt dit patienter självklart kan remitteras för vård. När vi inkluderar en patient i en studie eller utvecklingsprojekt så gör vi en vårdbegäran och upprättar en vårdplan, varpå patienten sedan är både patient och studiedeltagare vid BUP FoU Centrum.

Inom BUP finns även BUP Internetbehandling, en mottagning som ger familjer psykologisk behandling över internet.

Senast ändrad 2021-06-24