BUP Forsknings- och utvecklingscentrum

Det finns fem kliniska patientmottagningar inom BUP Forsknings- och utvecklingscentrum, som är en sammanhållen resurs för forskning, utveckling och utbildning på BUP Stockholm.

De BUP-patienter som kliniskt behandlas på BUP FoU Centrum ingår i olika metodutvecklings- eller forskningsprojekt. Det finns för närvarande fem kliniska patientmottagningar knutna till olika projekt dit patienter kan remitteras för vård.

När en patient inkluderas i en studie eller utvecklingsprojekt görs en vårdbegäran och en vårdplan. Därefter är patienten både patient och studiedeltagare vid BUP FoU Centrum.

Senast ändrad 2022-10-31