Ställ en fråga

Här kan du ställa en fråga till våra svarare.

Frågelådan stänger

Frågelådan stänger den 20 februari, men en ny Fråga BUP tar över. Läs mer här

Läs detta innan du skickar in din fråga

Vi ger hälsoinformation och allmänna synpunkter på din fråga utifrån vår kunskap och erfarenhet av ungdomar. Vi ger inte personliga vårdråd eller synpunkter på diagnos och behandling. Därför kan ett svar här inte ersätta besök och samtal med kurator, psykolog eller läkare på en BUP-mottagning.

Vi kan tyvärr inte besvara alla frågor utan väljer bland frågorna för att svara på olika sorters frågor.

Obs! Skriv gärna en signatur men skriv inte ditt riktiga namn eller e-postadress.

De frågor som kommer in till oss sparas i helt avidentifierat skick för att vi ska kunna föra statistik över vad ungdomar frågar oss om.

Fråga BUP

För att svara så bra som möjligt vill vi att du väljer det som stämmer in på dig.