Hur påverkas man av att föräldrarna skriker på en?

Hej, jag undrar en sak. Min mamma skrek väldigt mycket på mig och min storebror när vi väckte upp och hon och mina föräldrar skrek på varandra framför oss väldigt mycket. 

Jag är nu 15 och min store bror är 17. Det jag undrar är om allt det här skrikandet kan påverka barn negativt alltså vad för mental ohälsa kan ha kommit ut av det.

och borde jag skrika på mina egna när barn när jag blir äldre?

Skrika

BUP svarar:

Hej!

Hur du och din bror har påverkats av bråken hemma beror mycket på hur ni syskon upplevde bråken och skrikandet. Det kan vara lätt att känna sig dålig och misslyckad när ens föräldrar ofta är arga och obehärskade mot en. Och det kan vara svårt att få den ro man behöver för att kunna tänka och reflektera över saker. Det kan också göra att man blir försiktig med att våga lita på andra.

Men om det också finns värme och tillit i kontakten med föräldrarna när det inte är bråk så kan det kompensera mycket.

Hur det varit och hur det kommer att bli för dig och din bror är faktiskt svårt att säga utan att känna er mer.

Du undrar om du borde skrika på din egna barn när du blir vuxen. Kanske undrar du om du kommer att göra det eftersom du själv blivit bemött så.

Det är förstås inte det bästa att skrika åt sina barn. Det bästa är att tala med dem, förklara för dem och att lyssna på dem. När man skriker kan det vara för att känslorna kommer för snabbt och man inte hinner tänka. Och kanske för att man uttrycker sig med ilska också när man inte alltid är arg utan kanske ledsen, stressad, hjälplös, orolig, rädd med mera. 

Kanske det skulle vara bra för dig att tala med någon om hur det har varit hemma och hur det kan ha påverkat dig. Att tala med någon är ett jättebra tillfälle till att stanna upp och tänka på vad man känner och hur man gör då.

Du kan vända dig till ungdomsmottagningen i din kommun eller kanske till skolkurator.