Tvångssyndrom – OCD – vad händer på BUP?

Om du kommer till BUP för att du har problem med tvång behöver vi ta reda på om det du upplever kan beskrivas som tvångssyndrom, det vill säga vi gör en bedömning. Det gör vi för att kunna erbjuda rätt sorts stöd och hjälp.

Så går en bedömning av tvång till

För att förstå mer om någons tvång behöver vi ställa frågor om vilka känslor som hör ihop med tvånget, i vilka situationer du känner tvång och hur länge du har haft det så. Du får också beskriva hur tvånget begränsar dig i livet, till exempel om det är något du brukar undvika för att slippa känna ångest.

Det är också vanligt att du får fylla i ett formulär. Formuläret innehåller påståenden, där du ska ange på en skala hur väl du tycker att påståendena stämmer.

Intervjun och formulärsvaren hjälper oss att ta reda på om det du upplever kan beskrivas som tvångssyndrom. Om vår bedömning pekar på det kommer vi att förklara vad tvångssyndrom innebär och berätta om stöd och hjälp som finns. Du får vara med och bestämma tillsammans med behandlaren och dina föräldrar hur behandlingen ska läggas upp.

Så får du stöd och hjälp när du har tvångssyndrom

Om du uppfyller kriterierna för tvångssyndrom, finns hjälp och stöd att få. En viktig del i att kunna bli bättre är att själv lära sig om hur tvång fungerar och att det hör ihop med oro och ångest. Du får lära dig att ångest växer när du undviker den och faktiskt minskar om du lyckas stå ut med den.

Även föräldrar får stöd av oss, så att de bättre kan förstå hur en person med tvång mår och känner och för att de ska kunna hjälpa till och stötta dig på bästa sätt.

På BUP får du också hjälp med att hantera de känslor av oro och ångest som hör ihop med tvånget. Ofta görs det med kognitiv beteendeterapi, KBT. I behandlingen får du steg för steg träna på att utsätta dig för det som ger dig ångest. Du får tips och knep av behandlaren på hur du kan hantera ångesten på annat sätt än att göra tvångshandlingar. De allra flesta märker att oron och ångesten minskar varje gång de utsätter sig för det som är obehagligt.

Ibland kan du få medicin som en del av behandlingen om du har svår ångest och tvångssyndrom. Det behöver du diskutera och prova ut tillsammans med en läkare.