Vad beror ångest på?

Det är ganska vanligt att ungdomar känner ångest. Det är lätt att känna sig osäker och orolig när det händer nya saker i livet eller när omgivningen ställer krav. Sådant brukar öka i tonåren. Ibland kan den oron utvecklas till ångest.

Olika personer har olika lätt för att få ångest. Det beror på hur du är som person – vissa är mer känsliga än andra. Upplevelser och erfarenheter i livet kan också bidra till att du utvecklar ångest. Om du har varit med om något farligt kan du få ångest i andra situationer som påminner om situationen då du blev rädd. Du kan också få ångest efter att ha varit med om en olycka eller annan svår händelse.

När du blir tonåring kan det också hända att du börjar tänka på saker som du har varit med om i barndomen och att du då ser på händelserna på ett nytt sätt. Om du har varit med om något otäckt kan minnena väcka ångest, även om du inte har störts av dem tidigare.