Ångest – vad händer på BUP?

Om du kommer till BUP för att du känner ångest behöver vi ta reda på om det du upplever kan beskrivas som ångestsyndrom, det vill säga vi gör en bedömning. Det gör vi för att kunna erbjuda rätt sorts stöd och hjälp.

Så går en bedömning av ångest till

För att förstå mer om din ångest ställer vi frågor om den oro och rädsla du känner. Vi kommer att fråga vad du blir orolig och rädd för, i vilka situationer du känner så och hur länge det har känts så. Du får också beskriva hur oron och rädslan begränsar livet, till exempel om det är något du brukar undvika för att slippa känna ångest.

Det är också vanligt att du får fylla i ett formulär. Formuläret innehåller påståenden, där du ska ange på en skala hur väl du tycker att påståendena stämmer.

Intervjun och formulärsvaren hjälper oss att ta reda på om det du upplever kan beskrivas som ångestsyndrom. Om vår bedömning pekar på det kommer vi att förklara vad ångestsyndrom innebär och berätta om stöd och hjälp som finns. Du får vara med och bestämma tillsammans med behandlaren och dina föräldrar hur behandlingen ska läggas upp.

Så får du stöd och hjälp när du har ångest

Om BUP gör bedömningen att oron och rädslan uppfyller kriterierna för ångestsyndrom, finns hjälp och stöd att få. En viktig del i att kunna bli bättre är att själv lära sig om ångest och hur den fungerar. Även föräldrar och syskon kan behöva lära sig om hur en person med ångest mår och känner, för att kunna stötta på bästa sätt. Ibland räcker det med att få information och stöd, ibland behöver du fortsätta att träffa en behandlare på BUP.

Behandlaren på BUP hjälper dig att hantera de situationer som ger ångest. Ofta görs det med kognitiv beteendeterapi, KBT, som är den vanligaste behandlingen mot ångest. I behandlingen får du steg för steg träna på att utsätta dig för det som ger ångest. Du får tips och knep av behandlaren på hur du ska göra och tänka för att hantera det som gör dig orolig och rädd. De allra flesta märker att ångesten minskar varje gång de utsätter sig för det som är obehagligt. Du får träna tillsammans med behandlaren på mottagningen eller i form av hemuppgifter beroende på vad ångesten orsakar för problem.

Ibland kan du få medicin som en del av behandlingen om du har svår ångest. Det behöver du diskutera och prova ut tillsammans med en läkare.