Ilska och utbrott – vad händer på BUP?

Om du kommer till BUP för att du har problem med ilska och utbrott behöver vi ta reda på om problemen kan beskrivas som trotssyndrom eller uppförandestörning, det vill säga vi gör en bedömning.

Om vår bedömning pekar på det kommer vi att förklara vad trotssyndrom eller uppförandestörning innebär och berätta om stöd och hjälp som finns. Du får vara med och bestämma tillsammans med behandlaren och dina föräldrar hur behandlingen ska läggas upp.

Vilken hjälp och behandling vi föreslår ser olika ut beroende på vilka behov du har. Gemensamt för de flesta behandlingar är ändå att familjen får vara delaktig. Det är viktigt att försöka förstärka det som är positivt i familjens relationer och minska det negativa.

Du kan också få träna förmågan att kontrollera din ilska. Då går behandlingen ut på att du lär dig andra sätt att hantera ilskan. Du får göra övningar som hjälper dig att lugna ner dig när du blir arg och frustrerad.