Fobi och rädsla – vad händer på BUP?

När du kommer till BUP behöver vi ta reda på mer om hur dina rädslor ser ut, vilka tankar och känslor du har och vad du brukar göra för att hantera rädslan, det vill säga vi gör en bedömning. Det gör vi för att kunna erbjuda rätt sorts stöd och hjälp.

Så går en bedömning av fobi till

För att förstå mer om din fobi behöver vi ställa frågor om vad som gör dig rädd, i vilka situationer du känner dig rädd och hur länge du har haft det så. Du får också beskriva hur fobin begränsar dig i livet, till exempel om det är något du brukar undvika för att slippa känna dig rädd och orolig. Vi kommer också att prata med dina föräldrar för att få deras bild och för att de ska kunna stötta dig på bästa sätt.

Ofta får du också fylla i ett formulär. Formuläret innehåller påståenden, där du ska ange på en skala hur väl du tycker att påståendena stämmer.

Intervjun och formulärsvaren hjälper oss att ta reda på om det du upplever kan beskrivas som fobi. Om vår bedömning pekar på det kommer vi att förklara vad fobi innebär och berätta om det stöd och den hjälp som finns. Du får vara med och bestämma tillsammans med behandlaren och dina föräldrar hur behandlingen ska läggas upp.

Så får du stöd och hjälp när du har fobi

Om BUP gör bedömningen att du har fobi, finns hjälp och stöd att få. En viktig del i att kunna bli bättre är att själv lära sig om hur fobi fungerar och att det hör ihop med oro och ångest. Du får lära dig att svårigheter kan bli större om du fortsätter att undvika det du har fobi för och att du kan lära dig att stå ut med ångest.

På BUP får du också träna på att möta din ångest och rädsla. Ofta gör du det med kognitiv beteendeterapi, KBT. Då får du steg för steg närma dig det eller den situation som väcker ångest. Det är vanligt att börja med något som känns lagom svårt, och när den ångesten har sjunkit undan gå vidare till nästa steg. Under tiden har du stöd av en behandlare, men du kan också få göra hemuppgifter mellan behandlingstillfällena för att få träna i verkliga situationer i din vardag.

Du kan även få hjälp med att undersöka tankar som du har om rädslan. Av behandlaren på BUP kan du sedan få hjälp med att förstå att de negativa tankarna ofta är överdrivna eller inte stämmer.

Även föräldrar kan behöva komma till oss, så att de bättre kan förstå hur en person med fobi mår och känner och för att de ska kunna hjälpa till och stötta dig på bästa sätt. Vi på BUP kan också hjälpa till att berätta för lärare på skolan, så att hjälpen och stödet där kan bli bättre.