Vad beror autismspektrumtillstånd på?

Autismspektrumtillstånd, AST, är en funktionsnedsättning med svårigheter inom socialt samspel och kommunikation och begränsade mönster av beteenden och intressen.

Som vid flera andra psykiatriska diagnoser räknar forskarna med att problemen beror på en kombination av arv och miljöfaktorer.

Arv och miljö

Ärftliga faktorer har säkert stor betydelse för de problem som uppstår vid AST. Det är därför vanligt att flera i en släkt har liknande svårigheter. Men det kan vara olika svårighetsgrad av AST – alltifrån autistiska personlighetsdrag, som inte är en diagnos, till svår autism.

Miljöfaktorer kan ha betydelse för de problem som förknippas med AST. Miljöfaktorer innebär allt sådant en person kommer i kontakt med redan i fosterlivet och efter födelsen. Det mesta kring det här är okänt, men forskare för fram olika teorier som behöver bevisas i framtiden om de ska hålla som en del av förklaringen till AST. Det handlar om sådant som stress, kemiska ämnen, vitaminbrist och virusinfektioner. Det är sällan det finns en säker förklaring till varför en viss person har AST.

Senast ändrad 2021-08-10