Aspergers syndrom

Den som har Aspergers syndrom kan ha väldigt lätt för sig i vissa sammanhang, till exempel vara väldigt påläst och kunnig inom vissa områden. Men att vara social och kommunicera med andra människor brukar vara svårare. Det beror på att personer med asperger uppfattar och tolkar saker lite annorlunda än de flesta andra.

Aspergers syndrom är en form av autismspektrumtillstånd (förkortas AST). Det är ett brett begrepp som används för att beskriva flera olika svårigheter som alla handlar om förmågan att vara social och kommunicera med andra.

Svårigheterna kan göra att du får svårt med att

 • skaffa kompisar
 • förstå hur andra tänker och känner
 • förstå vad andra menar
 • titta den du pratar med i ögonen
 • börja prata eller veta vad du ska säga när du pratar med någon.

Det är också vanligt att du tycker, känner, och reagerar annorlunda än andra. Det kan kännas svårt att passa in, till exempel för att

 • du har något specialintresse som du gärna vill prata om och ägna mycket tid åt, kanske mer än vad andra förstår
 • det känns jobbigt med förändringar
 • det känns viktigt att göra saker på ett visst sätt eller i en viss ordning
 • du är bra på att hitta intressanta detaljer som andra inte ser
 • vissa ljud, ljus eller lukter känns obehagliga
 • viss mat känns konstig eller smakar konstigt
 • du inte tycker om när andra tar på dig
 • vissa kläder känns obekväma.

Personer med Aspergers syndrom brukar känna igen några av sakerna i listan, men kanske inte alla. Det är också olika hur mycket du påverkas av att ha Aspergers syndrom och i vilken ålder du börjar förstå att du fungerar på det sättet. Det beror på vilka krav och förväntningar du har från din omgivning.

Få stöd och hjälp i skolan

Om du ofta känner att det blir problem och missförstånd i skolan, med kompisar och med andra människor, kan du behöva stöd och hjälp. Ofta märks det mest i skolan och det är där du kan börja med att söka hjälp.

Skolan ansvarar för att erbjuda det stöd som behövs för att göra skolarbetet lättare för den som är elev. För personer med Aspergers syndrom brukar det till exempel bli lättare med tydliga instruktioner om vad de ska göra och tid att förbereda sig på nya saker som ska hända. Skolan kan också hjälpa till med vidare kontakter om du behöver mer stöd än vad de kan erbjuda. Det kan till exempel vara hjälp med att vända sig till oss på BUP.

Att utreda Aspergers syndrom på BUP

Om det visar sig att den hjälp du får i skolan inte räcker kan du vända dig till BUP. Du kan också vända dig direkt till oss om du har så stora problem att vardagen inte alls fungerar. Det kan till exempel vara att du upplever problem i fler situationer än i skolan.

För att utreda om du har Aspergers syndrom behöver du komma till BUP flera gånger, både för att träffa behandlingspersonal och för att göra olika tester. Det är viktigt att ta reda på om svårigheterna beror på Aspergers syndrom eller något annat, så att vi kan erbjuda rätt sorts stöd och hjälp.

När du kommer till BUP får du beskriva dina svårigheter och i vilka situationer det brukar uppstå problem. Du får också berätta hur länge det har känts så. Vi pratar om det som kan vara svårt, men även om dina styrkor och hur du kan använda dem på bästa sätt. Vi kommer också att prata med dina föräldrar för att få deras bild och för att de ska kunna stötta dig på bästa sätt. Under utredningen får du även göra en läkarundersökning.

Testerna kan till exempel vara att du får titta på en bild och beskriva vad du ser. Ett annat exempel är att du får lyssna på en berättelse och svara på frågor om den. Testerna görs för att personer med Aspergers syndrom brukar ha svårt för vissa sorters uppgifter, medan de klarar andra väldigt lätt. Resultaten väger vi sedan in i bedömningen för att se om dina egenskaper stämmer överens med egenskaper som personer med Aspergers syndrom brukar ha.

Om vår bedömning pekar på att du har Aspergers syndrom kan du få stöd och hjälp för att lättare klara av vardagen.

Senast ändrad 2021-08-10