Autismspektrumtillstånd

Autismspektrumtillstånd, AST, visar sig väldigt olika för olika personer. Det som är gemensamt är att AST påverkar förmågan att vara social och kommunicera med andra.

Autismspektrumtillstånd är ett samlingsnamn för flera diagnoser. Diagnoserna skiljer sig åt, men har också mycket gemensamt. 

Beroende på vilken diagnos du har kan livet påverkas på olika sätt. Men kanske känner du igen dig i några av följande egenskaper och beteenden.  

Du som har AST kan till exempel ha svårt att

 • skaffa kompisar
 • förstå hur andra tänker och känner
 • förstå vad andra menar
 • titta den du pratar med i ögonen
 • börja prata eller veta vad du ska säga när du pratar med någon.

Det kan också kännas svårt att passa in, till exempel för att

 • du har något specialintresse som du gärna vill prata om och ägna mycket tid åt, kanske mer än vad andra förstår
 • det känns jobbigt med förändringar
 • det känns viktigt att göra saker på ett visst sätt eller i en viss ordning
 • du är bra på att hitta intressanta detaljer som andra inte ser. Vissa ljud, ljus eller lukter känns obehagliga.
 • viss mat känns konstig eller smakar konstigt
 • du inte tycker om när andra tar på dig
 • vissa kläder känns obekväma.

Personer med AST brukar känna igen några av sakerna i listan, men kanske inte alla. Men de saker du känner igen ska du ha upplevt sedan du var liten för att det ska kunna klassas som AST.

Få stöd och hjälp

Om du ofta känner att det blir problem och missförstånd i skolan, med kompisar och med andra människor, kan du behöva stöd och hjälp. Ofta märks det mest i skolan och det är där du kan börja med att söka hjälp.

Skolan ansvarar för att erbjuda det stöd som behövs för att göra skolarbetet lättare för den som är elev. För personer med AST kan det till exempel bli lättare att klara skolarbetet i mindre grupper eller med en specialpedagog. Skolan kan också hjälpa till med vidare kontakter om du behöver mer stöd än vad de kan erbjuda. Det kan till exempel vara hjälp med att vända sig till oss på BUP. Läs mer om vad som händer på BUP här.

Senast ändrad 2021-08-10