Blivande föräldrar

De vanligaste orsakerna till att komma till BUP som blivande föräldrar är svårigheter att anpassa sig till det nya liv som graviditeten och föräldraskapet för med sig.

Blivande föräldrar kan vara oroliga för det väntade barnets välbefinnande, ha traumatiska erfarenheter från tidigare graviditeter eller vara oroliga för att deras egna svåra uppväxterfarenheter kan påverka det väntade barnet.

Vi på BUP kan stötta genom terapeutiska samtal med föräldraskapet i fokus.