Blivande föräldrar

De vanligaste orsakerna till att komma till BUP som blivande föräldrar är svårigheter att anpassa sig till det nya liv som graviditeten och föräldraskapet för med sig.

Blivande föräldrar kan vara oroliga för det väntade barnets välbefinnande, ha traumatiska erfarenheter från tidigare graviditeter eller vara oroliga för att deras egna svåra uppväxterfarenheter kan påverka det väntade barnet.

Vi på BUP kan stötta genom terapeutiska samtal med föräldraskapet i fokus.

Kontaktvägar

I samråd med din barnmorska på mödravårdscentralen kan en remiss skickas till BUP. Du kan också själv kontakta BUP och berätta om det som du behöver hjälp med. Ring till BUP En väg in.

Senast ändrad 2021-11-01