Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp innefattar alla former av sexuella handlingar som man tvingas till av en annan person. Det kan till exempel vara när en vuxen eller en äldre ungdom utnyttjar ens beroendeställning och utsätter en för handlingar som man inte är mogen för och därför inte har tillräckligt med insikt för att ge sitt samtycke till.

Övergreppet kan vara fysiskt, eller icke-fysiskt. Ett icke-fysiskt övergrepp är till exempel när man tvingas titta på vuxnas könsorgan eller blir tvingad att visa sin egen kropp. Det kan också vara att vuxna fotograferar, filmar eller smygtittar på barn och ungdomar som duschar eller byter kläder. Eller att tvingas titta på porrfilmer, porrbilder på internet eller läsa porrtidningar.

Med ett fysiskt övergrepp menar man beröring av könsorgan eller bröst och samlag i olika former. Det kan vara vanligt samlag, munsex eller analsex.

 

Vad är våldtäkt?

Våldtäkt är när någon tvingar eller hotar sig till samlag eller annat sexuellt umgänge. Om någon har samlag eller genomför en annan kränkande sexuell handling som går att jämföra med samlag med någon som är under 15 år kan man dömas för våldtäkt mot barn, även om något våld eller hot inte har använts. Vad som menas med våldtäkt i lagens mening står i lagboken, Brottsbalken, 6 kap §1.

 

Stöd och hjälp

Om man har blivit utsatt för sexuella övergrepp finns hjälp och stöd att få. Man behöver bearbeta det som har hänt och ibland kan man också behöva hjälp med att förändra vem man bor med, vilka man träffar och under vilka former man träffar dem.

Det kan kännas svårt att berätta om det man har varit med om. Man är kanske orolig för vad som ska hända med förövaren och en själv när man berättar. Det är också vanligt att känslor av skräck, skam och skuld bidrar till att det är svårt att prata om det som har hänt. Men det är förövaren som bär ansvaret och man har inget att skämmas för. Man måste våga berätta för att få hjälp och man har rätt att tas på allvar.

Om man har försökt berätta, men ändå inte fått hjälp, kan det ta emot att försöka igen. Tyvärr är inte alla alltid så bra på att lyssna, så det kan behövas flera försök.

När man ska söka hjälp är det bra att börja prata med en vuxen man litar på. Det kan till exempel vara en förälder, en mor- eller farförälder, en kompis förälder, en lärare eller skolsköterskan. De kan hjälpa en att söka vidare hjälp, till exempel hjälp med att vända sig till BUP eller socialtjänsten. Som ung kan man också själv ta kontakt med en BUP-mottagning om man vill.

Om det känns svårt att berätta kan ett första steg vara att formulera sina tankar och funderingar genom att chatta anonymt med någon. Tjejzonen och Bris chattar med ungdomar vissa dagar och tider.

 

Vad händer när man har berättat?

När man har tagit steget att berätta om sexuella övergrepp får man stöd och hjälp med att bearbeta det som har hänt. Vi på BUP kan ge krishjälp och behandling. De flesta familjer behöver extra stöd i sin kris när sexuella övergrepp upptäcks. På BUP utreder vi bland annat om den som blivit utsatt behöver någon form av behandling. Behandlingen bygger framför allt på samtal och kan vara individuell, rikta sig till hela familjen eller vara i grupp tillsammans med andra utsatta ungdomar. BUP kan även ge stöd till föräldrar.

Personer som har utsatts för sexuella övergrepp behöver olika saker för att kunna må bättre och känna sig trygga. För vissa betyder det att man kan behöva förändra vem man bor med eller vilka personer man träffar. Det är socialtjänsten som har ansvar för att skydda barn och ungdomar som far illa på olika sätt. Om man bor med en förälder som utsätter en för sexuella övergrepp måste vi på BUP, liksom alla som i sitt yrke får veta det, göra en anmälan till socialtjänsten. Vi har anmälningsplikt. Men vanligtvis gör vi inte det utan att den som är ung först får information om att vi tänker göra det.

Det vanligaste är att socialtjänsten tar kontakt och hjälper familjen att reda ut vad som hänt och vad som måste göras för att ändra på situationen. Om övergreppen pågår i hemmet får förövaren flytta ut från familjen en tid. Ibland får man bo tillfälligt på ett jourhem eller en institution av något slag. Under tiden gör socialtjänsten en mer grundlig utredning av familjen.

Man har alltid rätt att polisanmäla om man har utsatts för ett sexuellt övergrepp. Om man inte orkar eller vågar göra anmälan själv, kan man få hjälp med det, av oss på BUP, socialtjänsten eller skolpersonalen. Läs mer om vad som händer efter en polisanmälan.

Det kan hända att den som är utsatt inte vill polisanmäla. Enligt lagen har både vi på BUP, socialtjänsten och skolpersonal rätt att anmäla misstanke om sexuella övergrepp till polisen. Men på BUP brukar vi ta hänsyn till vad unga själva vill och vad som är bäst för den personen innan en anmälan görs.

Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar
Mer om sexuella övergrepp