Remiss till BUP

Vårdgivare som använder journalsystemet TakeCare skickar remiss till BUP internt i TakeCare.

Elevhälsan och vårdgivare med andra journalsystem använder egna remissblanketter som skickas per post och sedan skannas in i journalen.

För remisser som gäller neuropsykiatriska utredningar finns en särskild blankett som skolhälsovården ska använda. Den finns på sista sidan i riktlinjen
Utredning och behandling av barn med misstänkt adhd, autismspektrumtillstånd och utvecklingsstörning inom
Stockholms län (PDF)
.

Om man önskar rådgöra med BUP inför remittering går det bra att ringa till närmaste BUP-mottagning. Telefonnummer till våra mottagningar finns under Hitta mottagning.

Hitta mottagning
Hitta mottagning

Hitta mottagning

Vill du komma i kontakt med en mottagning? Klicka på kartan för att hitta din närmaste mottagning.

Hitta närmaste mottagning