Organisation

BUP är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde som är en vårdgivare inom Stockholms läns landsting. BUP är verksamma inom hela länet och organiserat i två verksamhetsområden: BUP Öppenvård respektive BUP Heldygnsvård. Öppenvården är indelad i fyra geografiska sektioner för lokal mottagningsvård. Till öppenvården hör också BUP Specialenheter som är en länsgemensam resurs. BUP Heldygnsvård är också länsövergripande.

Ledningsgruppen för BUP Öppenvård består av verksamhetschefen, biträdande verksamhetschef, sektionsområdeschefer som ansvarar för vården inom respektive område, en administrativ chef, en forskningschef och en ST-chef. Ledningsgruppen för BUP Heldygnsvård består av verksamhetschefen, biträdande verksamhetschef och enhetschefer. 

Som stöd till verksamheterna finns en stab som arbetar med administration, ekonomi, HR, kommunikation, projektledning, IT, lokalfrågor, verksamhetsuppföljning, ST-utbildning och internutbildning.

Uppdaterad kunskap är centralt i vårt arbete. Medarbetare inom BUP har tillgång till kvalificerad internutbildning, vi utbildar ST-läkare, erbjuder PTP-tjänstgöring för psykologer och tar emot praktikanter inom våra olika yrkeskategorier.

För oss är det också viktigt att lyssna på våra patienters upplevelser av vården och att hela tiden utveckla och förbättra vår verksamhet. Vi arbetar därför med ett flertal utvärderings- och utvecklingsprojekt. Genom Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum har vi en plattform för kliniknära forskning. Tillsammans är vi drygt 1 000 medarbetare som arbetar för att erbjuda rätt vård när och där det behövs.

Basen i verksamheten är de lokala barn- och ungdomspsykiatriska mottagningarna. Vi har 13 lokala BUP-mottagningar i Stockholms län.

Inom BUP har vi även ett antal mottagningar och enheter som är specialiserade på olika typer av problematik och behandlingsformer. Och när omfattande behandlingsinsatser behövs under en period kan vi ge barn, ungdomar och deras föräldrar stöd inom BUP Heldygnsvård.

BUP:s lokala mottagningar finns i Täby, Danderyd, Sollentuna, Bromma, Solna, Kungsholmen, Jakobsberg, Globen, Ektorp, Farsta, Skärholmen, Södertälje och Huddinge.

På de lokala BUP-mottagningarna arbetar psykologer, socionomer, läkare och sjuksköterskor som är specialister inom barn- och ungdomspsykiatri. De arbetar med olika former av stöd och behandling för att hjälpa familjen och barnet eller tonåringen att fungera bra i sin hemmiljö, bland kamrater och i skolan.

Till BUP Heldygnsvård kommer barn och ungdomar med allvarlig psykiatrisk problematik som djupa depressioner, självmordsförsök, svåra ätstörningar och psykoser. De kan komma akut eller via någon av våra lokala mottagningar. På våra vårdavdelningar kan barnen, ungdomarna och deras familjer få skydd och stöd när de under en period behöver omfattande och intensiva behandlingsinsatser.

BUP:s Specialenheter är mottagningar och team med speciell kompetens om barn som upplevt våld i familjen, sexuella övergrepp, självskadebeteende, migrationsproblematik och uppgivenhetssymtom.

Organisationsschema BUP Stockholm (PDF)

BUP:s ledning och stab

Telefon: 08-514 520 00

Besöks- och postadress:
Sachsgatan 10
118 61 Stockholm


E-postadress: 
bup@sll.se

Obs! Av sekretesskäl kan
du inte kontakta oss via e-post i
patientärenden, ring oss då istället.

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)

SLSO är en del av Stockholms läns landsting och har hand om all landstingsdriven vård utanför akutsjukhusen. SLSO erbjuder vård i livets alla skeden.

Läs mer om SLSO