BIP ERITA

BIP ERITA utvecklar internetförmedlad behandling för ungdomar (13-17 år) som skadar sig själva.

 

Vad är självskadebeteende?

Det går att skada sig själv på många olika sätt. Vad vi menar med självskadebeteende är att medvetet skada sin egen hud på ett sätt som leder till sår, märken eller blåmärken. De flesta med självskadebeteende började skada sig själva i 12-14-årsåldern. Många slutar skada sig själva i slutet av tonåren men en del fortsätter även som vuxna. Självskadebeteende är vanligare än många tror. Bland svenska gymnasieungdomar har ungefär 40 % skadat sig själva någon gång och nästan 20 % har skadat sig själva flera gånger. Många tror att självskadebeteende alltid hänger ihop med självmordsförsök eller allvarliga psykiska problem. Det kan, men behöver inte vara så. Oavsett hur någon verkar må ska självskadebeteende alltid tas på allvar. 

Familj, skolpersonal och vänner till någon som skadar sig själv kan ofta ha väldigt svårt att förstå varför. Men många med självskadebeteende upplever att det är ett kraftfullt sätt att snabbt minska svåra känslor och rusande tankar. Gemensamt för de flesta personer som skadar sig själva är att beteendet alltså ger en slags känsla av kontroll över känslorna som de inte annars vet hur de ska hantera. Många som har ett självskadebeteende skäms och gör allt de kan för att dölja det. Att uppleva att det inte går att ”kontrollera sig själv” eller sina känslor upplevs ofta som skrämmande. När en person väl har börjat skada sig själv kan det nästan bli som ett beroende, särskilt eftersom de svåra känslorna och tankarna brukar dyka upp gång på gång. Att fastna i självskadebeteende leder ofta till mer problem på lång sikt.

BIP ERITA fokuserar därför på att lära ungdomar att hitta andra strategier för att hantera starka och förvirrande tankar och känslor för att på så sätt bryta den onda cirkeln.

 

Vad handlar det här forskningsprojektet om?

BIP ERITA står för ”emotion regulation indvidual therapy for adolescents” och bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT), dialektisk beteendeterapi (DBT) och emotionsreglerande terapi (ERGT). BIP ERITA består av två internetförmedlade delar: en del som vänder sig till ungdomar och en lite kortare del som vänder sig till ungdomars föräldrar. Under hela behandlingen har både ungdomar och föräldrar kontakt med en psykolog via nätet. Under behandlingen får både ungdomar och deras föräldrar möjlighet att lära sig nya sätt att hantera känslor och tankar på som har visat sig vara effektiva i flera vetenskapliga studier. I det långa loppet hoppas vi att projektet ska leda till att fler med självskadebeteende får tillgång till effektiv behandling.

 

Har du frågor?

Har du några frågor kan du ringa psykolog Johan Bjureberg på telefonnummer 070-000 91 88 alternativt skicka e-post till johan.bjureberg@sll.se 

 

Vi som jobbar med BIP ERITA är: 

 

Johan Bjureberg, leg psykolog, doktorand

Hanna Sahlin, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, doktorand

Jussi Jokinen, psykiatriker, professor

Erik Hedman, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, docent

Brjánn Ljótsson, leg. psykolog, docent

Clara Hellner Gumpert, specialist i barn och ungdomspsykiatri, docent (huvudansvarig BIP ERITA) 

 

Intresseanmälan

Vi har för tillfället ingen pågående rekrytering. Under hösten 2017 kommer du kunna anmäla ditt intresse för framtida studier.