Om Barninternetprojektet

Det övergripande syftet med Barninternetprojektet (BIP) är att öka tillgängligheten av evidensbaserad psykologisk behandling för barn och ungdomar med psykiatriska besvär.

För att göra detta ägnar oss framförallt åt att utveckla internetförmedlade behandlingar som vi sedan utvärderar i kliniska studier. Vi arbetar just nu med internetförmedlad KBT-behandling för barn och ungdomar med ångeststörningar, tvångssyndrom, tics och IBS.

Huvudansvarig för projektet är Eva Serlachius, docent och barn- och ungdomspsykiater. 

 

Klicka här för att läsa mer om våra genomförda studier och uppnådda resultat

logga Barninternetprojektet

BIP Våga

BIP Våga arbetar med att utveckla och utvärdera en internetförmedlad KBT för barn med ångeststörningar

Läs mer om BIP Våga

BIP OCD

BIP OCD utvecklar och utvärderar internetförmedlad KBT för barn och ungdomar med tvångssyndrom, OCD.

Läs mer om BIP OCD

BIP Ont i magen

BiP Ont i magen utvecklar internetförmedlad behandling för barn (8–12 år) och ungdomar (13–17 år) med funktionella magtarmproblem.

Läs mer om BIP Ont i magen

BIP SoFT

BIP SoFT utvecklar och utvärderar internetförmedlad KBT för unga med social ångest.

Läs mer om BIP SoFT

BIP ERITA

BiP ERITA utvecklar internetförmedlad behandling för ungdomar (13–17 år) med självskadebeteende.

Läs mer om BIP ERITA

BiP TIC

BiP TIC arbetar med att utveckla och utvärdera internetförmedlad KBT för barn och ungdomar i åldern 7–17 år med Tourettes syndrom eller ihållande (kro...

Läs mer om BiP TIC

BIP Oro

BiP Oro utvecklar KBT-behandling för ungdomar med överdriven oro.

Läs mer om BIP Oro

Delta i studier

Lider din ungdom av överdriven oro för många olika saker? Då kan ni delta i en studie där vi testar internetförmedlad KBT för ungdomar.

Läs mer om studien för ungdomar med överdriven oro

Besväras ditt barn eller ungdom av tvångstankar eller tvångshandlingar? Då kan ni delta i en studie där vi jämför KBT-behandling över internet med traditionell KBT för barn och ungdomar 7-17 år.

Läs mer om studien för barn och ungdomar 7-17 år med tvångssyndrom

Är ditt barn orolig eller ångestfylld i sociala situationer? Då kan ni delta i BiP:s studie om KBT-behandling över internet för barn och ungdomar 10-17 år.

Läs mer om studien för unga 10–17 år med social ångest

Lider ditt barn av självskadebeteende? Då kan ni delta i BiP:s studie om KBT-behandling över internet ungdomar 13–17 år.

Läs mer om studien för ungdomar 13–17 år med självskadebeteende

Har ditt barn ofta ont i magen? Då kan ni delta i BiP:s studie om KBT-behandling över internet för barn 8–12 år.

Läs mer om studien för barn 8–12 år med ont i magen

Internetförmedlad behandling

Internetförmedlad behandling kan liknas vid en självhjälpsbok på internet. Skillnaden är att man har regelbunden kontakt med en behandlare som kan svara på frågor och ge feedback.

Läs mer om internetförmedlad behandling

Resultat från BIP

BIP har utvärderat internetförmedlad KBT (IKBT) för barn med specifik fobi, ungdomar med IBS och ungdomar med tvångssyndrom. IKBT för barn med ångest har också testats i en så kallad randomiserad kontrollerad studie (RCT).

Läs mer om BIP:s resultat från tidigare studier