BUP´s Seniorförening

BUP´s Seniorförening är en ideell förening som bildades formellt i april 2007 på uppdrag av dåvarande BUP's divisionsledning.

Medlemskap i föreningen är öppet för BUP-anställda med pensionering i sikte och för redan pensionerade från PBU/BUP. Syftet är främst att vara ett forum för BUP-veteraner med gemensamma aktiviteter och utbyte av erfarenheter vid övergång från yrkesliv till pensionärsliv.

Föreningens målsättning är att samla föreningens medlemmar till gemensamma träffar, att bilda och stödja olika intressegrupper och att arrangera olika aktiviteter. 

 

Aktuella Aktiviteter

 

Höstens program avslutades den 10/12 och planering pågår nu för för våren.

Som vanligt inleder vi verksamhetsåret med en festligare lunch. År 2019 blir lunchen den 23:e januari kl 13. Platsen i år är van der Nootska palatset på St Paulsgatan. Inbjudan och närmare information kommer i början av januari.

Redan klart är också att föreningens årsmöte går av stapeln fredagen den 15/3 på eftermiddagen. Som vanligt blir det årsmötesförhandlingar och någon ytterligare programpunkt, som ännu inte är fastställd.

 

 


Bokcirklar

Inom Seniorföreningen pågår bokcirklar sedan flera år. För närvarande pågår tre cirklar, som träffas ca en gång i månaden. Erfarenheten är att en lagom gruppstorlek är högst 8-9 personer. 

Om fler vill bilda cirklar så hjälper Ewa Heller Ekblad intresserade medlemmar att hitta varandra. Skicka dina uppgifter (namn, telefon och e-postadress) till e-post ewahellerekblad@ownit.nu så får ni besked så snart tillräckligt många finns på listan.


Samtalsgrupp om barn, ungdom och familjer

Gruppen har funnits sedan Seniorföreningen startade och har träffats 90 minuter en gång i månaden. Fokus från början var att undersöka i vad mån vår breda erfarenhet av frågor kring barn, ungdom och familjer kunde nyttiggöras genom synpunkter lagda ut på nätet, i kommentarer/artiklar i lämpliga tidskrifter eller att vi kunde fungera som mentorer i olika avseenden. Efter viss men mycket begränsad framgång i dessa avseenden ses vi numera och resonerar om dagsaktuella frågor och sådana saknas verkligen inte.

Vi brukar vara 6-9 personer. Eventuellt kan det finnas plats för ytterligare deltagare. Skicka ett e-post till bjorn.wrangsjo@gmail.com för ytterligare info.

Styrelsen 2018

Björn Wrangsjö, ledamot
Irene Svanerud, vice ordförande
Margareta Carlberg, kassör
Ewa Heller-Ekblad, sekreterare
Britt-Marie Nordh, ledamot
Sten Lundqvist, ledamot
Gunilla Bervander, ordförande

Kontakt

Adress:
BUP´s Seniorförening
c/o Gunilla Bervander
Gustaf Wickmansväg 9
125 59 Älvsjö

Tel: 070-293 29 04
Ordförande Gunilla Bervander

PlusGiro 30 89 47-1

Organisationsnummer:
802 437-2537

Bli medlem i Seniorföreningen

Information och inbjudan till BUP-anställda med pensionering i sikte och redan pensionerade från PBU/BUP.

Läs mer om att bli medlem

Stadgar för BUP´s Seniorförening

Föreningens målsättning är att samla föreningens medlemmar till gemensamma träffar, bilda och stödja olika intressegrupper och aktiviteter, ta emot och förmedla idéer om nya grupper, samt att informera nyblivna BUP-pensionärer om BUP´s Seniorförening.

BUP's Seniorförenings stadgar